คำทำนาย-คำชี้แนะแนวทางเลือก จากคัมภีร์อี้จิง

ใบเซียมซี

ฉักลักษณ์ที่ 29 คัมภีร์อี้จิง

ขั่น – 坎

สัญลักษณ์ : (น้ำ/น้ำ) สายน้ำแห่งความชื่นฉ่ำอ่อนไหว

คำทำนาย :

มองหาจันทร์ในน้ำ แสงจันทร์สะท้อนในน้ำ เห็นแต่เงาใช่ของจริง คนเขลาถือเป็นจันทร์แท้ แต่ทุกสิ่งล้วนว่างเปล่า

 

คำแนะนำ :
เมื่อได้รับคำทำนาย-คำชี้แนะแนวทางเลือก จากคัมภีร์อี้จิง ผู้ทำนายควร Save เก็บไว้ หรือ
Print โดยกดที่ปุ่ม
ซึ่งอยู่เหนือคำทำนาย
เพื่อจะได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ว่าคำทำนาย-คำชี้แนะแนวทางนั้นจะให้ผลดีหรือผลร้ายก็ตาม

เมื่อผ่านพ้นระยะเวลาพอสมควร หรือเมื่อท่านเองได้ปฏิบัติตามคำแนะนำไปแล้ว

ท่านก็สามารถมาขอรับคำทำนาย-คำแนะนำอีกครั้งได้เรื่อยๆ จนกว่าสิ่งที่ท่านต้องการจะสำเร็จตามที่ท่านคาดหวัง