คำทำนาย-คำชี้แนะแนวทางเลือก จากคัมภีร์อี้จิง

เสี่ยงเซียมซี

โปรดทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ให้ตั้งคำถามใดๆ ที่ต้องการคำทำนาย-คำชี้แนะ
จากนั้นกดวงล้อหยิน-หยางเพื่อรับคำแนะนำจากคัมภีร์อี้จิง