เสี่ยงเซียมซี พระพุทธไตรรัตนนายก (หลวงพ่อโต,ซำปอกง) วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร กรุงเทพฯ

เสี่ยงเซียมซี

โปรดทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์ใดๆ ที่ท่านนับถือ
จากนั้นกดกระบอกติ้วเพื่อเสี่ยงทายเซียมซี