เสี่ยงเซียมซี วัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร ลำพูน

เสี่ยงเซียมซี

โปรดทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์ใดๆ ที่ท่านนับถือ
จากนั้นกดกระบอกติ้วเพื่อเสี่ยงทายเซียมซี