เสี่ยงเซียมซี วัดมังกรกมลาวาส (เล่งเน่ยยี่) เยาวราช กรุงเทพฯ

เสี่ยงเซียมซี

โปรดทำจิตใจให้สงบแล้วตั้งจิตอธิษฐาน
ให้นึกถึงสิ่งศักดิ์ใดๆ ที่ท่านนับถือ
จากนั้นกดกระบอกติ้วเพื่อเสี่ยงทายเซียมซี