สแกน 10 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ผลตอบแทนราคา หลังรับแรงกดดัน”สคบ.คุมดอกเบี้ย”

เรื่องที่น่าสนใจ

เช็ค10 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ผลตอบแทนราคา( YTD) เป็นอย่างไร มูลค่าหุ้นยังน่าสนใจอยู่ไหม หลังรับปัจจัยกดดันแนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น สคบ.เข้าคุมเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อ 23% และธนาคารออมสินประกาศรุกธุรกิจ”นอนแบงก์”ในปีหน้า

นับแต่ต้นปี 2565 มา อัตราผลตอบแทนราคาหุ้น “กลุ่มเช่าซื้อ”หรือ”ลิสซิ่ง” ปรับลดลงอย่างต่อเนื่อง บางตัวดิ่งมากกว่า 40 – 60% หลังรับแรงกดดันจาก 3 ปัจจัยลบ นั่นคือ ดอกเบี้ยขาขึ้น , การปรับลดเพดานดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ และจักรยานยนต์ฉบับใหม่ ของ สคบ.ที่จะมีผลบังคับใช้ในเดือนมกราคม 2566 ด้วยการกำหนดเพดานคำนวณเป็นอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริง ไม่เกินอัตรา 23% ต่อปี และกรณีที่ธนาคารออมสิน ประกาศรุกธุรกิจบริการด้านการเงินที่ไม่ใช่ธนาคาร (non-bank) ในปี 2566 โดยจะให้บริการสินเชื่อส่วนบุคคล (P-Loan) ในอัตราดอกเบี้ยประมาณ 20% ต่อปี

“นอนแบงก์”สะเทือน! ออมสินรุกสินเชื่อบุคคลดบ.ต่ำ จุดชนวนแข่งขันราคา

 

ปัจจัยดังกล่าวล้วนส่งผลต่อ “หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง ” ซึ่ง ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล ได้รวบรวมข้อมูลจากตลาดหลักทรัพย์ฯ สะท้อนการเปลี่ยนแปลงด้านอัตราผลตอบแทนราคา, มูลค่าหุ้น (Valuation ) โดยเทียบจากราคาปิดตลาด ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2565 กับสิ้นปี 2564 ( ณ 30 ธ.ค.64 ) หรือ YTD

 

10 หุ้นกลุ่มลิสซิ่ง เรียงลำดับตามมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( Market Cap) ดังนี้

 

บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : MTC

 

มาร์เกตแคป : 75,260 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 35.50 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 39.57%
P/E 14.88 เท่า ,P/BV 2.80 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 1.04 %

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) : TIDLOR

 

มาร์เกตแคป : 63,057.74 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 25.25 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 25.50%
P/E 17.86 เท่า ,P/BV 2.66 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 1.01 %

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) : SAWAD

 

มาร์เกตแคป : 54,239.52 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 39.50 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD : – 36.03%
P/E 12.52 เท่า ,P/BV 2.24 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 4.56 %

บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : THANI

 

มาร์เกตแคป : 24,011 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 4.24 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคา YTD : – 3.20%
P/E 13.32 เท่า , P/BV 2.08 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 4.01 %

บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : SAK

 

มาร์เกตแคป : 13,938.40 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 6.65 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 34.16%
P/E 20.41 เท่า ,P/BV 2.80 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 1.74%

บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : HENG

 

มาร์เกตแคป : 11,201.40 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 2.94 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 38.24%
P/E 27.95 เท่า ,P/BV 2.27 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 0.34%

บริษัท ฐิติกร จำกัด (มหาชน) :TK

 

มาร์เกตแคป : 4,475.00 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 8.95 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 2.19%
P/E 8.80 เท่า ,P/BV 0.79 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 5.59 %

บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) : NCAP

 

มาร์เกตแคป : 4,212.00 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 3.12 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 61.20%
P/E 17.56 เท่า , P/BV 1.02 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : – %

บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) : MICRO

 

มาร์เกตแคป : 3,927.00 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 4.20 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 48.47%
P/E 25.07เท่า ,P/BV 2.01 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 1.83 %

บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) : S11

 

มาร์เกตแคป : 3,003.70 ล้านบาท
ราคาปิด 25 ต.ค.65 : 4.90 บาท
อัตราผลตอบแทนจากราคาหุ้น YTD : – 24.62%
P/E 8.61 เท่า ,P/BV 0.96 เท่า
อัตราเงินปันผลตอบแทน YTD : 5.31%

 

 

ธุรกิจลิสซึ่ง ปรับตัวขึ้นวงเงินดาวน์

 

นายกิติชาญ ศิริสุขอาชา ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ – รายย่อย บล.ซีจีเอส-ซีไอเอ็มบี (ประเทศไทย) กล่าวกับ “ฐานเศรษฐกิจดิจิทัล” ว่าการกำหนดอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ จะส่งผลลบต่อผู้ให้บริการสินเชื่อ และอุตสาหกรรมรถยนต์โดยรวม ผู้ประกอบการอาจเพิ่มวงเงินดาวน์ป็น 30-40% เพื่อชดเชยอัตราผลตอบแทนจากอัตราดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู่ระดับต่ำ และอาจส่งผลกระทบต่อการเข้าถึงบริการทางการเงิน ทำให้ผู้ที่ต้องการกู้หันไปพึ่งเงินกู้นอกระบบมากขึ้น

 

“ปัจจุบันอัตราผลตอบแทนจากสินเชื่อเช่าซื้ออยู่ระหว่าง 4-30% ต่อปี แต่หากกำหนดเพดานดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ไม่เกิน 23% ต่อปี บริษัทที่คาดว่าจะได้ผลกระทบมากสุดคือ บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น (SAWAD) จากฐานสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่มีสัดส่วนถึง 23% และคิดอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อเฉลี่ย 30% ต่อปี รองมาเป็นบมจ.เมืองไทย แคปปิตอล (MTC) มีฐานสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ประมาณ 5% ส่วน บมจ.เงินติดล้อ ( TIDLOR) สินเชื่อเช่าซื้อส่วนใหญ่เป็นรถยนต์ กระบะ และรถบัส จึงไม่ได้รับผลกระทบ” กิติชาญ กล่าว และว่า

 

ปีนี้เราอาจได้เห็น ผู้ประกอบการขนาดเล็ก รายกลางปรับตัว เช่น การควบรวมกิจการ แต่ผลกระทบจริง ๆคงต้องดูว่า สคบ.จะมีประกาศหรือเงื่อนไขตามหลังออกมาอย่างไร เราประเมินอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลงทุก ๆ 1% จะทำให้ผลกำไรบริษัทฯโดยรวมปีหน้าลดลง 6% อย่างไรก็ดี กรณี MTC อาจไม่ได้รับผลกระทบมาก เพราะปัจจุบันบริษัทฯชาร์จดอกเบี้ยประมาณ 24% ไม่ต่างจากดอกเบี้ยเช่าซื้อใหม่ที่กำหนด 23% มากนัก ขณะที่ผู้ประกอบการรายอื่นก็อาจปรับตัว โดยการกำหนดวงเงินดาวน์เพิ่มแทน

 

ขณะที่ผลกระทบต่อราคาหุ้นทั้ง SAWAD , MTC ที่ผ่านมา ได้ปรับลดลงรับประเด็นดังกล่าวไปมากแล้ว

 

สอดคล้องกับ นายกิจพณ ไพรไพศาลกิจ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บล.ยูโอบี เคย์เฮียน (ประเทศไทย) กล่าวว่า การกำหนดเพดานอัตราดอกเบี้ยเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ คาดจะทำให้ผู้ประกอบการอาจกำหนดวงเงินดาวน์เพิ่มขึ้นเพื่อชดเชยความเสี่ยง มีโอกาสเห็นยอดการปล่อยสินเชื่อส่วนนี้ชะลอตัวลง และที่ผ่านมาประเด็นดังกล่าว ได้กดดันราคาหุ้นกลุ่มนี้ปรับลงไปมากแล้ว

 

ด้านนายวิชิต พยุหนาวีชัย กรรมการผู้จัดการ บมจ.ศรีสวัสดิ์ แคปปิตอล (SAWAD ) กล่าวถึง ผลกระทบจากเพดานสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใหม่ว่า บริษัทมั่นใจจะกระทบรายได้จากการประกอบธุรกิจเพียงเล็กน้อย เนื่องจากบริษัทได้วางแผนเตรียมความพร้อมล่วงหน้าเป็นระยะเวลากว่า 1 ปี ในการบริหารจัดการต้นทุนการดำเนินธุรกิจให้สอดคล้องกับอัตราดอกเบี้ยใหม่ และใช้การทบทวนคะแนนเครดิตลดความเสี่ยงในการปล่อยสินเชื่อ เพื่อควบคุมระดับเอ็นพีแอลให้อยู่ในระดับเหมาะสม

 

นอกจากนี้บริษัทยังมีแผนที่จะเพิ่มพันธมิตรดีลเลอร์เพื่อผลักดันรายได้จากยอดขายให้เติบโตเพิ่มขึ้น นับเป็นการปรับตัวตามเกณฑ์ควบคุม และสนับสนุนให้บริษัทสามารถแข่งขันในธุรกิจได้อย่างดี อย่างไรก็ดี ตามประกาศฯ ที่ได้เปิดโอกาสในการปรับเปลี่ยนอัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงต่อปี โดยให้ลดลงหรือเพิ่มขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจของประเทศทุก 3 ปี ถือเป็นเรื่องดี และเพิ่มความยืดหยุ่นให้กับกลุ่มนอนแบงก์ในการประกอบธุรกิจ เขากล่าว.