“OR” ผงาดคว้า 3 รางวัลเวที “SET Awards 2022”

เรื่องที่น่าสนใจ

“OR” ผงาดคว้า 3 รางวัลเวที “SET Awards 2022” ประเภท Deal of the Year Awards รางวัล Rising Star Sustainability Awards และOutstanding Deal Award

นายวิศาล ชวลิตานนท์ รักษาการประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ปตท. น้ำมันและการค้าปลีก จำกัด (มหาชน) หรือโออาร์ (OR) เปิดเผยว่า โออาร์ได้รับรางวัล SET Awards 2022 ทั้งหมด 3 รางวัล ประกอบด้วย

รางวัล Deal of the Year Awards จากกลุ่มรางวัล Business Excellence เนื่องด้วยผลงานอันโดดเด่นของ OR ในการขับเคลื่อนตลาดทุน ด้วยการเป็น IPO deal ที่มีผู้จองซื้อรายย่อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ กว่า 530,000 รายการ อีกทั้งยังเป็น deal กลุ่มพลังงานที่ใหญ่สุด

รางวัล Rising Star Sustainability Awards จากกลุ่มรางวัล Sustainability Excellence ซึ่งตอกย้ำผลสำเร็จจากการที่ OR ให้ความสำคัญกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง ตามแนวทาง ESG และร่วมสร้างคุณค่าให้แก่ผู้มีส่วนได้เสียทุกภาคส่วน ตลอดจนสังคม และสิ่งแวดล้อม ซึ่ง OR มุ่งมั่นที่จะสร้างสิ่งแวดล้อมที่อุดมสมบูรณ์ (Healthy Environment) เพื่อมุ่งสู่การบรรลุความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon-neutrality) ภายในปี 2030 และจะเป็นรากฐานที่นำไปสู่เป้าหมายการเป็นองค์กรที่การปล่อยคาร์บอนสุทธิเป็นศูนย์ (Net Carbon Zero) ในปี 2050

รางวัล Outstanding Deal Award จากกลุ่มรางวัล Business Excellence เนื่องจาก OR มีผลงานอันโดดเด่นจากการระดมทุน IPO ที่มีขนาดมากกว่า 3,000 ล้านบาท โดย OR สามารถระดมทุนได้ 53,000 ล้านบาทอีกด้วย

สำหรับรางวัล SET Awards 2022 จัดโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) ร่วมกับวารสารการเงินธนาคาร เพื่อเป็นการยกย่อง เชิดชู สร้างความภาคภูมิใจให้แก่บริษัทจดทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับตลาดทุนมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 เป็นต้นมา ต่อเนื่องเป็นปีที่ 19 นับเป็นรางวัลเกียรติยศที่ทรงคุณค่าสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและความยั่งยืนของตลาดทุนไทย