ยูนิคอร์น (Unicorn)

สัตว์ประหลาดในตำนาน

คำว่า Unicorn คือคำในภาษาอังกฤษ ในภาษาละตินคือ Monocerus (เอกพจน์) และ Monoceri (พหูพจน์) ในภาษาโรมันคือ Equus Unicornis (เอกพจน์) และ Equi Unicornes (พหูพจน์) จากข้อมูลบางแหล่งกล่าวว่า คำว่า Unicorn มาจากตำว่า Uni ที่แปลว่าหนึ่ง และ Cornu ที่แปลว่าเขาในภาษาละติน

ฮิโรโดทัส(Herodotus) อาจจะเป็นคนแรกสุดที่อ้างถึงยูนิคอร์น เขาเขียนเกี่ยวกับลามีเขาของแอฟริกา เมื่อประมาณสามศตวรรษก่อน ค.ศ. ลักษณะของยูนิคอร์นมาจากการกล่าวของ ซีทีเซียส(Ctesias) นักประวัติศาสตร์และแพทย์ ผู้ซึ่งไปเปอร์เซีย และนำเรื่องที่น่าอัศจรรย์นี้มาจากพ่อค้าซึ่งเดินทางผ่านอินเดีย

แม้ว่าเขาจะไม่ได้พบด้วยตนเอง แต่อธิบายสัตว์ที่เรียกว่า “ลาป่าอินเดีย” ไว้ว่า มีขนาดเท่ากับม้า ร่างกายสีขาว หัวสีแดง ตาสีน้ำเงินอ่อน และมีเขาตั้งตรงอยู่กลางหน้าผาก เขาอธิบายเพิ่มว่า ส่วนล่างของเขาเป็นสีขาว ตรงกลางเป็นสีดำ และปลายเป็นสีแดง ซีทีเซียสแทนยูนิคอร์นว่ามีเท้าที่ว่องไวเป็นพิเศษ ไม่สามมารถเลี้ยงให้เชื่องได้ และเกือบเป็นไปไม่ได้ที่จะจับ

พลินี(Pliny) นักเชียนโรมัน ค.ศ. 23-79 ลงความเห็นว่ายูนิคอร์นมีชีวิตอยู่ในอินเดีย เขากล่าวไว้ในสารานุกรมชื่อ “Historia Naturalis” ว่ายูนิคอร์นมีร่างกายของม้า เท้าของช้าง หางของหมูป่า และมีเขาเดียวสีดำยาวสองศอกตั้งอยู่กลางหน้าผาก

อย่างไรก็ตามยูนิคอร์นเป็นสัตว์ในตำนานที่โดยทั่วไปแล้วถูกพรรณนาว่ามีหัวและลำตัวของม้า ขาหลังของกวาง หางของสิงโต และมีเขายาวเรียวงอกจากกลางหน้าผาก ตามตำนาน ยูนิคอร์นมีสีขาวบริสุทธิ์ กีบเท้าแยก ตาสีน้ำเงิน เป็นสัตว์ลักษณะม้ามีเขาเดียวอยู่ที่หน้าผาก ยาวประมาณหนึ่งฟุต ครึ่งล่างเป็นสีขาวบริสุทธิ์ เหนือขึ้นไปแหลมและเป็นสีแดง

ตามตำนาน หญิงพรหมจารีสามารถทำให้ยูนิคอร์นเชื่องได้ เมื่อยูนิคอร์นเห็นหญิงพรหมจารีจะเข้าไปใกล้แล้วซบตัก จึงเป็นการง่ายที่จะถูกจับหรือถูกฆ่าโดยนายพรานที่ซุ่มอยู่

ศัตรูของยูนิคอร์นคือสิงโต ในนิทานของยุคกลางเล่าว่า ยูนิคอร์นจะปราบศัตรูของมันโดยวิธีต่อไปนี้ สิงโตจะวิ่งไปที่ต้นไม้ ล่อยูนิคอร์นเพื่อที่จะพุ่งเข้าใส่ ในขณะที่ยูนิคอร์นเข้าไปใกล้สิงโตจะเดินเลี่ยงไป และยูนิคอร์นจะพุ่งเข้าไปยังต้นไม้ ซึ่งอัดเข้าไปอย่างรวดเร็ว จากนั้นสิงโตจะตกลงบนศัตรูที่ทำอะไรไม่ได้ของมัน

ตำนานอื่นเล่าว่าในการต่อสู้ของยูนิคอร์นกับช้าง สุดท้ายช้าบงจะถูกเขายูนิคอร์นแทงถึงแก่ความตาย

เขายูนิคอร์นมีประโยชน์ที่วิเศษอย่างมาก ภาชนะที่ทำจากเขายูนิคอร์นสามารถต่อต้านและแก้พิษในอาหารได้ มีข้อความกล่าวไว้ว่า ถ้วยที่ทำจากเขายูนิคอร์นสามารถป้องกัน อาการสั่น, โรคลมบ้าหมู และพิษได้ ถ้าดื่มน้ำหรือของเหลวที่ใส่ในถ้วยนั้น และมีอีกข้อความหนึ่งกล่าวว่า “มันเป็นความเชื่อที่ว่าถ้ามันหลั่งน้ำออกมา อาหารหรือเครื่องดื่มในภาชนะนั้นเป็นพิษ” นอกจากนี้ผงตะไบจากเขาของมัน สามารถใช้ทำยาต่อต้านยาพิษร้ายแรงได้ และเมื่อนำมาทำเป็นเครื่องอัญมณีจะปกป้องผู้สวมใส่จากสิ่งชั่วร้าย

ถ้าเทียบตามน้ำหนักแล้ว เขายูนิคอร์นมีค่ามากกว่าทองคำ ดังนั้น พระราชา,จักรพรรดิ และพระสันตปาปา เป็นคนในกลุ่มไม่กี่คนที่สามารถสนองความต้องการราคาที่สูงนี้ได้ พวกเขาอยากได้เขาที่มีค่านี้มาเพื่อรับรองว่าจะมีชีวิตยืนยาวและสุขภาพดี การขายที่ได้กำไรงามนี้ ขายเขายูนิคอร์นเทียมอย่างแพร่หลาย ซึ่งทำจากเขาวัว,เขาแพะ หรือในบางกรณีจากสัตว์ต่างประเทศ กระดูกสุนัขธรรมดา หรืองาของปลาวาฬชนิดหนึ่งชื่อว่า narwhal

ในยุคกลางและยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาการ อะไรซึ่งอ่างว่าเป็นเขายูนิคอร์นได้มีการขายตลอดทั้งยุโรปในราคางาม

ในคัมภีร์ไบเบิลมีการกล่าวถึงยูนิคอร์นไว้มากมาย ในคัมภีร์ Genesis กล่าวว่าพระเจ้าให้งานอะดัมตั้งชื่อทุกสิ่งที่พบ ในบางการแปลของไบเบิล ยูนิคอร์นเป็นสิ่งแรกที่ได้มีการตั้งชื่อ และเมื่ออะดัมกับอีฟออกจากสวรรค์ ยูนิคอร์นตามมาด้วย

คัมภีร์ไบเบิลเสนอข้ออธิบายว่า ทำไมยูนิคอร์นจึงไม่ได้ถูกเห็นเป็นเวลานาน ระหว่างน้ำท่วมโลกครั้งใหญ่ 40 วัน 40 คืนโนอานำสัตว์มาชนิดละสองตัว แต่ไม่มียูนิคอร์นรวมอยู่ด้วย นิทานยิวอ้างว่า แต่เดิมมันอยู่บนเรือ แต่ต้องการพื้นที่และการเอาใจใส่มาก โนอาจึงขับไล่พวกมันไป พวกมันจมน้ำหรือกระเสือกกระสนว่ายน้ำไประหว่างน้ำท่วม และยังคงมีชีวิตอยู่บางแห่งบนโลก

ในศาสนาคริสต์ ยูนิคอร์นเป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ และพรหมจรรย์ และเป็นเครื่องหมายของพระแม่มารี และนักบุญจุสตินา