[เนื้อเพลง-คำแปล-ฟังเพลง] Someone You Loved – Lewis Capaldi

เพลงใหม่พร้อมคอร์ดกีต้าร์

แปลเพลง Someone You Loved – Lewis Capaldi
[Verse 1]
I’m going under and this time I fear there’s no one to save me
This all or nothing really got a way of driving me crazy
I need somebody to heal
Somebody to know
Somebody to have
Somebody to hold
It’s easy to say
But it’s never the same
I guess I kinda liked the way you numbed all the pain

ฉันนั้นกำลังทรมาน และในเวลานี้ ฉันกลัวว่าไม่มีใครจะช่วยฉันได้
ไม่ว่าจะอะไร หรือไม่มีอะไรเลย ก็ทำให้ฉันนั้นบ้าคลั่งได้
ฉันต้องการใครสักคนที่จะเยียวยา
ใครสักคนที่รู้
ใครสักคนที่เข้าใจ
ใครสักคนที่เข้ามากอด
มันง่ายที่จะพูด
แต่ไม่เคยที่จะเหมือนเดิม
ฉันคิดว่า ฉันคงจะชอบวิธีที่คุณนั้นได้ทำให้ความเจ็บปวดทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องชินชา

[Chorus]
Now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ในแต่ละวันที่แสนจะเจ็บปวด
จนถึงยามค่ำคืน
และคุณไม่อยู่ที่นี่
ที่จะพาฉันผ่านพ้นไป
ฉันปลดกำแพงขวางกั้นทั้งหมดลง
แต่แล้วคุณกลับไม่ช่วยอะไรฉัน
ฉันก็คงจะเคยชินกับการเป็นคนที่คุณเคยรัก

[Verse 2]
I’m going under and this time I fear there’s no one to turn to
This all or nothing way of loving got me sleeping without you
Now, I need somebody to know
Somebody to heal
Somebody to have
Just to know how it feels
It’s easy to say but it’s never the same
I guess I kinda liked the way you helped me escape

ฉันนั้นกำลังทรมานเหลือเกิน และในเวลานี้ฉันกลัวที่จะไม่มีใครที่จะอยู่ตรงนี้
ไม่ว่าจะหนทางไหนของความรักก็ทำให้ฉันนั้นต้องนอนโดยที่ไม่มีคุณอยู่
ตอนนี้ฉันต้องการใครสักคนที่จะรับรู้
ใครสักคนที่เยียวยา
ใครสักคนที่แค่
เพียงรับรู้ในความรู้สึกนั้น
มันง่ายที่จะพูด
แต่ไม่เคยที่จะเหมือนเดิม
ฉันคิดว่า ฉันนั้นคงจะชอบวิธีที่คุณนั้นช่วยให้ฉันได้หลีกหนี

แปลเพลง Someone You Loved – Lewis Capaldi ความหมายเพลง

[Chorus]
Now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ในแต่ละวันที่แสนจะเจ็บปวด
จนถึงยามค่ำคืน
และคุณไม่อยู่ที่นี่
ที่จะพาฉันผ่านพ้นไป
ฉันปลดกำแพงขวางกั้นทั้งหมดลง
แล้วคุณกลับไม่ช่วยอะไรฉัน
ฉันก็คงจะเคยชินกับการเป็นคนที่คุณเคยรัก

[Bridge]
And I tend to close my eyes when it hurts sometimes
I fall into your arms
I’ll be safe in your sound ’til I come back around

และฉันนั้นคงจะหลับตาลงในบางครั้งที่เจ็บปวด
ฉันตกไปอยู่ในอ้อมกอดของคุณ
ฉันจะรู้สึกปลอดภัยในอ้อมกอดของคุณ จนกระทั่งฉันนั้นได้รับการเยียวยา

[Chorus]
For now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ในแต่ละวันที่แสนจะเจ็บปวด
จนถึงยามค่ำคืน
และคุณไม่อยู่ที่นี่
ที่จะพาฉันผ่านพ้นไป
ฉันปลดกำแพงขวางกั้นทั้งหมดลง
แล้วคุณกลับไม่ช่วยอะไรฉัน
ฉันก็คงจะเคยชินกับการเป็นคนที่คุณเคยรัก

[Chorus]
But now the day bleeds
Into nightfall
And you’re not here
To get me through it all
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ในแต่ละวันที่แสนจะเจ็บปวด
จนถึงยามค่ำคืน
และคุณไม่อยู่ที่นี่
ที่จะพาฉันผ่านพ้นไป
ฉันปลดกำแพงขวางกั้นทั้งหมดลง
แล้วคุณกลับไม่ช่วยอะไรฉัน
ฉันก็คงจะเคยชินกับการเป็นคนที่คุณเคยรัก

[Outro]
I let my guard down
And then you pulled the rug
I was getting kinda used to being someone you loved

ฉันปลดกำแพงขวางกั้นทั้งหมดลง
แล้วคุณกลับไม่ช่วยอะไรฉันเลย
ฉันก็คงจะเคยชินกับการเป็นคนที่คุณเคยรัก