[คอร์ดเพลง | เนื้อเพลง] อาสาเจ็บ (สู่กันโล้ดสี) – ตั๊กแตน ชลดา (Feat.ขันโตก ตัวเต็ง)

เพลงใหม่พร้อมคอร์ดกีต้าร์

คอร์ดเพลง อาสาเจ็บ (สู่กันโล้ดสี) – ตั๊กแตน ชลดา (Feat.ขันโตก ตัวเต็ง)

INTRO :/ / / / / /

สิ่งที่ผ่านมานั้น ให้ถือว่าน้องบ่ดีพอ เซาส่าเนาะ หากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลาย
แต่ก่อนที่น้องบ่มีอ้าย ยังบ่ตายยังหายใจอยู่ แต่มื้อนี้แค่อ้ายบ่อยู่ เป็นหยังบ่ฮุ้สิเป็นสิตาย

* ฮักน้องกะฮักเบิดใจ ที่ฮ้องให้กะย้อนว่าน้องฮัก
เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้ง กะยังบ่จื่อ
ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮุ้ ที่ทนอยู่ทั้ง ๆ ที่อ้ายบ่เคยสนใจ
จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกล สิบ่มาให้เห็น

** มื้อนี้ขาดอ้ายกะบ่ตาย กะแค่เสียเส้น ถ้าฮักต่อกะส่ำของเล่น ที่เขาบ่ฮั
ทุ่มเทให้เบิด สุอย่าง เฮากะได้เป็นแค่ทางผ่าน กับความฮักฮ้าง ๆ กับความส้นตีน

*** สู่กันโลดสี ถ้าน้องบ่ดี กะถิ่มน้องส่า บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา น้องขออาสาไปเอง
ฮักกันโลดถ้าอ้ายสบายใจ ฮักกันสา น้องสิยอมหลีกทางให้
แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย กะหยังบ่ตายยังหายใจอยู่

INSTRU : / / / / /
/ / / / / /

( ซ้ำ * , ** , *** )

แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย กะหยังบ่ตายยังหายใจอยู่

Outro :/ /

เนื้อเพลง อาสาเจ็บ (สู่กันโล้ดสี) – ตั๊กแตน ชลดา (Feat.ขันโตก ตัวเต็ง)

สิ่งที่ผ่านมานั้น ให้ถือว่าน้องบ่ดีพอ เซาส่าเนาะ หากฝืนต่อน้องคงสิเจ็บหลาย
แต่ก่อนที่น้องบ่มีอ้าย ยังบ่ตายยังหายใจอยู่ แต่มื้อนี้แค่อ้ายบ่อยู่ เป็นหยังบ่ฮุ้สิเป็นสิตาย

* ฮักน้องกะฮักเบิดใจ ที่ฮ้องให้กะย้อนว่าน้องฮัก
เสียน้ำตามาตั้งกี่ครั้ง กะยังบ่จื่อ
ที่ผ่านมาบ่แม่นบ่ฮุ้ ที่ทนอยู่ทั้ง ๆ ที่อ้ายบ่เคยสนใจ
จากมื้อนี้น้องสิขอลาไกล สิบ่มาให้เห็น

** มื้อนี้ขาดอ้ายกะบ่ตาย กะแค่เสียเส้น ถ้าฮักต่อกะส่ำของเล่น ที่เขาบ่ฮัก
ทุ่มเทให้เบิด สุอย่าง เฮากะได้เป็นแค่ทางผ่าน กับความฮักฮ้าง ๆ กับความส้นตีน

*** สู่กันโลดสี ถ้าน้องบ่ดี กะถิ่มน้องส่า บ่ต้องบอกเลิกดอกหนา น้องขออาสาไปเอง
ฮักกันโลดถ้าอ้ายสบายใจ ฮักกันสา น้องสิยอมหลีกทางให้
แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย กะหยังบ่ตายยังหายใจอยู่

INSTRU :

( ซ้ำ * , ** , *** )

แต่ก่อนยังบ่มีอ้าย กะหยังบ่ตายยังหายใจอยู่