ครูใหญ่ : พงษ์เทพ กระโดนชำนาญ

Lyric

ครูครูครูครูครู
ฉันเป็นครูแดนไกล
เดินเดินเดินเดินเดิน
เพลิด เพลินเดินดงพงไพร
ครู เอ๋ยครู ปูชนีย์ของไทย
พิมพ์ เอ๋ยพิมพ์
แม่พิมพ์ หมึกจางกลางใจ

บ้าน อยู่โนนสวรรค์
ทั้งวัน ก็เดินไม่ถึง
มีครูอยู่สองคน
ครูใหญ่ กับครูไม่ใหญ่
ขึ้นรถลงเรือลงเดิน
ลงเดินขึ้นรถลงเรือ
โรงเรียนก็รกรุงรัง
ฮื่ม.ฮื่มฮื่ม
ก็เก็บก็ปัดก็กวาด
สะอาดในใจลูกจ้าง
.ฝนฟ้าลมมาลมแรง
กินนอนอยู่ในโรงเรียน
ไม่เป็นไร แม้หลังคารั่ว
ครูครูครูครูครู
ฉันเป็นครูแดนไกล
เดินเดินเดินเดินเดิน
เพลิด เพลินเดินดงพงไพร
ครู เอ๋ยครู ปูชนีย์ของไทย
พิมพ์ เอ๋ยพิมพ์
แม่พิมพ์ หมึกจางกลางใจ

บ้าน อยู่โนนสวรรค์
ทั้งวัน ก็เดินไม่ถึง
มีครูอยู่สองคน
ครูใหญ่ กับครูไม่ใหญ่
ทำงานเกินอาชีพครู
สงเคราะห์สังคมเยียวยา
ผักปลาแบ่งปันกันไป
ฮื่มฮื่มฮื่ม
ลุงอิ่ม ยายเอิบอดข้าว
ต้องเอา ของเราไปให้
งานวัดงานพัฒนา
เดี๋ยวมา ประชุมอำเภอ
น่าภูมิใจ ครูไทยของเรา

ครูครูครูครูครู
ฉันเป็นครูแดนไกล
เดินเดินเดินเดินเดิน
เพลิด เพลินเดินดงพงไพร
ครู เอ๋ยครู ปูชนีย์ของไทย
พิมพ์ เอ๋ยพิมพ์
แม่พิมพ์ หมึกจางกลางใจ
บ้าน อยู่โนนสวรรค์
อยู่กัน ไปตามประสา
หนาว ก็เข้ากองไฟ
ร้อน ก็ไปทุ่งนา
หน้าดำมือด้านบ่าแดง
พลิกแพลงสอนตามยถา
ก.ไก่เก็บกดอดทน
ฮื่มฮื่มฮื่ม
สิ้นเดือน ก็เหมือนสิ้นใจ
หักไป หนี้ลบกลบเกิน.
ขอใบฉุกเฉินมาเซ็นต์
เป็นประจำ จำต้องเป็น
จำต้องเป็น จำต้องเป็น
เออ เด็กน้อย
ครูไม่หนี ไปไหนดอก
เออ เด็กน้อย
ครูไม่หนี ไปไหนดอก
เออ เด็กน้อย
ครูไม่หนี ไปไหนดอก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *