เพิ่งจะรู้ : ตะกร้า

Lyric

ไม่เคยนึก เลย ไม่เคยรู้เลย
ยังคงไม่เคย ได้เข้าใจ
ไม่เคยรู้ เลย ไม่เคยรักใคร
ไม่เคยเข้าใจ ตลอดมา
[ตลอดมา]
.จนวันที่เสียเธอไป
ทำไมต้องเสียน้ำตา
ไม่อยากให้ลา จากกันไป
.ก็เพิ่งจะรู้ เมื่อฉันไม่มีเธอ
ก็เพิ่งจะรู้ วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ก็เพิ่งจะรู้
เมื่อถึงวันที่เธอ ต้องไป
เพิ่งรู้ เมื่อฉันต้องขาดเธอ
..ไม่เคยคิด เลย ไม่มีซักวัน
ก็ยังไม่ทัน ได้เข้าใจ
ไม่เคยรู้ ตัว ว่าในหัวใจ
มันมีให้เธอ ตลอดมา
.จนวันที่เสียเธอไป
ทำไมต้องเสียน้ำตา
ไม่อยากให้ลา จากกันไป
.ก็เพิ่งจะรู้ เมื่อฉันไม่มีเธอ
ก็เพิ่งจะรู้ วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ก็เพิ่งจะรู้
เมื่อถึงวันที่เธอ ต้องไป
เพิ่งรู้ เมื่อฉันต้องขาดเธอ
เพิ่งเข้าใจ.
[Rap]
ไม่ได้เคยซักวัน
ก็ไม่ได้เคยซักที
ที่จะรู้ว่าใจฉันมีให้เธอ
ไม่ได้เคยเข้าใจ
สุดท้ายก็มาได้เจอ
เพิ่งจะรู้และมาเข้าใจวันนี้
ไม่ได้เคยจะนึก
ก็ไม่ได้เคยจะคิด
ทั้งชีวิตและในหัวใจที่มี
เพราะว่าไม่เข้าใจ
ก็ไม่ได้เคยซักที
ที่จะรู้ว่าใจฉันมีให้เธอ.
.ก็เพิ่งจะรู้ เมื่อฉันไม่มีเธอ
ก็เพิ่งจะรู้ วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ก็เพิ่งจะรู้
เมื่อถึงวันที่เธอ ต้องไป
เพิ่งรู้ เมื่อฉันต้องขาดเธอ
.ก็เพิ่งจะรู้ เมื่อฉันไม่มีเธอ
ก็เพิ่งจะรู้ วันนี้เพิ่งเข้าใจ
ก็เพิ่งจะรู้
เมื่อถึงวันที่เธอ ต้องไป
เพิ่งรู้ เมื่อฉันต้องขาดเธอ
เพิ่งเข้าใจ.
[Rap]
ไม่ได้เคยซักวัน
ก็ไม่ได้เคยซักที
ที่จะรู้ว่าใจฉันมีให้เธอ
ไม่ได้เคยเข้าใจ
สุดท้ายก็มาได้เจอ
เพิ่งจะรู้และมาเข้าใจวันนี้
ไม่ได้เคยจะนึก
ก็ไม่ได้เคยจะคิด
ทั้งชีวิตและในหัวใจที่มี
เพราะว่าไม่เข้าใจ
ก็ไม่ได้เคยซักที
ที่จะรู้ว่าใจฉันมีให้เธอ.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *