ตบให้ตาย : ดาวใต้ ปลายพระยา

Lyric

ตบให้ตาย เตะให้ตาย
อย่าเอาไว้ เอาไว้ทำไม
ผัวไม่ดี เหมือนโดนตีอก
พูดตลกกับใครไม่ไหว
นอนตีสองไม่ได้ตื่นตีห้า
ผัวบ้าๆ ละไม่รู้สาไหร
สารก็เหม็ด นมลูกก็ม่าย
เวลาเจ็บไข้ละไม่ที่พึ่งใคร
ตบจะตาย เตะจะตาย.
.>>> ตบให้ตายเตะให้ตาย
ไม่อับอาย ไม่ขายหน้าใคร
เตะแต่เมีย คงนึกว่าเก่ง
ผัวเส็งเคร็ง ทนไม่ไหว
ตังค์ไม่ให้ แต่ว่าใช้อีเสร็จ
มีหมูมีเป็ด
มันอยากกินแกงไก่
มีเบียร์ในต้าว
อีกินข้าวนอกร้าน
ผัวไม่เป็นถ่าน
ชาดไม่รู้สาไหร
ตบจะตาย เตะจะตาย.
>>> ตบให้ตาย เตะให้ตาย
อยู่ก็อาย อายเขาเรื่อยไป
ผัวดีๆ ไม่ข้องไม่ขัด
ผัวปากจัด ทนไม่ไหว
พอเหล้าเข้าปาก
มันพูดมากอิตาย
ไม่ให้ใครจ่าย
ละทำทีใจใหญ่
ให้กินกะกิน
ตามจะกินเท่าไหร่
ลูกเมียที่บ้าน
ละไม่มีกินไหร
ตบจะตาย เตะจะตาย.
>>> ตบจะตาย เตะจะตาย
ช่างไม่อาย ผู้ชายอะไร
พูดให้ฟัง ยังหาว่าเถียง
บ้านข้างเคียง ฟังเอาไว้
วันไม่ขึ้น ไม่ตื่นไม่ลุก
พอลูกไปปลุก
อะตีลูกชาดตาย
ไม่อยากอิอยู่
ละกับผัวชั่วๆ
ไม่เกลียดไม่กลัว
แต่อีหาผัวใหม่
ตบจะตาย เตะจะตาย
….ดนตรี……….
>>> ตบให้ตาย เตะให้ตาย
อยู่ก็อาย อายเขาเรื่อยไป
ผัวดีๆ ไม่ข้องไม่ขัด
ผัวปากจัด ทนไม่ไหว
พอเหล้าเข้าปาก
มันพูดมากอิตาย
ไม่ให้ใครจ่าย
ละทำทีใจใหญ่
ให้กินกะกิน
ตามจะกินเท่าไหร่
ลูกเมียที่บ้าน
ละไม่มีกินไหร
ตบจะตาย เตะจะตาย.
>>> ตบจะตาย เตะจะตาย
ช่างไม่อาย ผู้ชายอะไร
พูดให้ฟัง ยังหาว่าเถียง
บ้านข้างเคียง ฟังเอาไว้
วันไม่ขึ้น ไม่ตื่นไม่ลุก
พอลูกไปปลุก
อะตีลูกชาดตาย
ไม่อยากอิอยู่
ละกับผัวชั่วๆ
ไม่เกลียดไม่กลัว
แต่อีหาผัวใหม่
ตบจะตาย เตะจะตาย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *