เดี๋ยวไฟช๊อต : ดาว มยุรี

Lyric

เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต
คนมีเมีย อย่าเข้ามาใกล้
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต…ต.

ฝังหลัก ปักแดนแน่นเปรี๊ยะ
ตรงเนี๊ย ตรงเนี๊ย
เป็นเขตหวงห้าม
ชายไฟแรง อย่ามารุ่มร่าม
ฉันห้าม ฉันห้าม
อุ๊ย เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.
.ขึ้นบอร์ด เอาไว้ตัวเบ้ง
ฉันจะรัก จะเล็ง
เฉพาะชาย ด้ามถอด
มีเมียแล้วไม่เอา
มีเมียแล้วไม่เอา
ของใคร ของเขา
ไม่เอา มากอด
ต่อให้หล่อสุดย๊อด ก็ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต..
.เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต
คนมีเมีย อย่าเข้ามาใกล้
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต…ต.

ไว้ใจ ใครไม่ได้ทั้งนั้น
แม่สอน ทุกวัน
ให้หมั่น ระวัง
ใครยังไง ก็ช่างเขาเราชั่ง
อย่าไปอีนัง
ละอิงอัง อ้อนออด
ไฟรัก สป๊าร์ค รุนแรง
ช๊อตไม่เลือกแหล่ง
ไม่เหมือนไฟหลอด
มีเมียแล้วไม่ชอบ
มีเมียแล้วไม่ชอบ
ไม่ชอบไปก๊อป
เอาของใคร มากอด
ต่อให้เงิน เป็นล๊อต
จ้างให้กอด ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต.

ไว้ใจ ใครไม่ได้ทั้งนั้น
แม่สอน ทุกวัน
ให้หมั่น ระวัง
ใครยังไง ก็ช่างเขาเราชั่ง
อย่าไปอีนัง
ละอิงอัง อ้อนออด
ไฟรัก สป๊าร์ค รุนแรง
ช๊อตไม่เลือกแหล่ง
ไม่เหมือนไฟหลอด
มีเมียแล้วไม่ชอบ
มีเมียแล้วไม่ชอบ
ไม่ชอบไปก๊อป
เอาของใคร มากอด
ต่อให้เงิน เป็นล๊อต
จ้างให้กอด ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต.
..จ้างให้กอด ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต.
..จ้างให้กอด ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต.
..จ้างให้กอด ไม่เอา
เดี๋ยวไฟช๊อต.ต.ต.ต.ต
เดี๋ยวไฟช๊อต

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *