ปุระชัยเคอร์ฟิว : คาราบาว

Lyric

อาจารย์ใหญ่
ถือไม้เรียวอันใหญ่ๆ
คือกฏหมาย
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
นกเค้าแมวออกหากิน
ตอนกลางคืน
มันเดือดร้อน
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
อิสระภาพ
การทำกิน ถูกลิดรอน
เสียงเพลงบทนี้
เป็นเพลงแค่คำวิงวอน
หยุดก่อนหยุดก่อนดู.
.ปุระชัย เคอร์ฟิว.
.มันดีกว่านอนกลางดิน
ที่มาหากิน กลางคืน
ในยาม ผู้คนเขาตื่น
ตัวเรา สู้เขาไม่ไหว
ก็เกิดมาแสน อาภัพ
ร่ำเรียน กันน้อยเกินไป
แต่งานหนัก
งานเบา เราสู้ไหว
ด้วยหัวใจ กองร้อยบริการ
อาจารย์ใหญ่
ถือไม้เรียวอันใหญ่ๆ
คือกฏหมาย
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
นกเค้าแมวออกหากิน
ตอนกลางคืน
มันเดือดร้อน
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
อิสระภาพ
การทำกิน ถูกลิดรอน
เสียงเพลงบทนี้
เป็นเพลงแค่คำวิงวอน
หยุดก่อนหยุดก่อนดู
ปุระชัย เคอร์ฟิว.

ไปอยู่ ตามภัตตาคาร
ร้านเหล้า ดิสโก้ผับบาร์
กลับบ้าน ตีสี่ ตีห้า
ตื่นมา เที่ยงวันพอดี
ก็มี พื้นที่ลงตัว
ดีชั่ว ทำกิน กันหลายปี
เพิ่งจะพาน พบในครานี้
เขาตีเส้น แบ่งเวลาให้หากิน
อาจารย์ใหญ่
ถือไม้เรียวอันใหญ่ๆ
คือกฏหมาย
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
นกเค้าแมวออกหากิน
ตอนกลางคืน
มันเดือดร้อน
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
อิสระภาพ
การทำกิน ถูกลิดรอน
เสียงเพลงบทนี้
เป็นเพลงแค่คำวิงวอน
หยุดก่อนหยุดก่อนดู
ปุระชัย เคอร์ฟิว.
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
หยุดก่อนดูก่อนดู
ปุระชัยเคอร์ฟิว
[เร็วเร็วไปนอน
ได้เวลานอนแล้ว]
หยุดก่อนดูก่อนดู
ปุระชัยเคอร์ฟิว
ยังไม่ง่วงเลย
ยังไม่อยากนอน
ยังไม่ง่วงเลย
ยังไม่อยากนอน
ยังไม่ง่วงเลย
ยังไม่อยากนอน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *