ผู้ชนะ : โลโซ

Lyric

หากชีวิต คือการ ดิ้นรน
คนหนึ่งคน ต้องเดิน ก้าวไป
ให้เรารู้ เส้นทาง แห่งใจ
แล้วก็ไป ให้ถึง ที่นั่น
.เพราะชีวิต คือการ ต่อสู้
ให้เรียนรู้ ด้วยใจ ตั้งมั่น
เส้นทางไกล แค่ไหน ช่างมัน
คนช่างฝัน เท่านั้น ทำได้
.ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทน ฟันฝ่า
พลังศรัทธา คือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี
ให้มั่นคง เข้าไว้
.ขอเพียงแค่ฝัน ให้ไกล
แล้วไป ให้ถึง ที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ
ที่ทำ ลงไป น่ะถูกแล้ว
อย่าฟัง คำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่ว เท่านั้น ผู้ชนะ
….ดนตรี…>>>
หากปัญหา เข้ามาถั่งถม
อย่าไปโหม ให้จงผ่อนคลาย
ค่อยๆคิด สบายๆ
ปล่อยมันไป ตามเรื่องซักวัน
.เพราะชีวิต คือการต่อสู้
ให้เรียนรู้ ด้วยใจตั้งมั่น
เส้นทางไกล แค่ไหนช่างมัน
คนช่างฝัน เท่านั้นทำได้
.ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทน ฟันฝ่า
พลังศรัทธา คือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี
ให้มั่นคง เข้าไว้
.ขอเพียงแค่ฝัน ให้ไกล
แล้วไป ให้ถึง ที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ
ที่ทำ ลงไป น่ะถูกแล้ว
อย่าฟัง คำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่ว เท่านั้น ผู้ชนะ

ฉันคือหนึ่งคน
ที่ทน ฟันฝ่า
พลังศรัทธา คือสิ่งดี
ได้มาเท่ากัน
เหมือนกันทุกที่
เตรียมใจที่มี
ให้มั่นคง เข้าไว้
.ขอเพียงแค่ฝัน ให้ไกล
แล้วไป ให้ถึง ที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ
ที่ทำ ลงไป น่ะถูกแล้ว
อย่าฟัง คำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่ว เท่านั้น ผู้ชนะ
.ขอเพียงแค่ฝัน ให้ไกล
แล้วไป ให้ถึง ที่จุดหมาย
โปรดจงมั่นใจ
ที่ทำ ลงไป น่ะถูกแล้ว
อย่าฟัง คำคน
อย่าสนใจใคร
อย่าเปลี่ยนแนว
คนแน่แน่ว เท่านั้น ผู้ชนะ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *