เริงลีลาศ : แกรมมี่ โกลด์

Lyric

…เอ้า ฮ๊าเฮ่ฮา
เฉยช้าอยู่ไย
เอ้า ฮะฮ่ะไฮ้
ใครต่อใคร ร้ายร้ายทั้งนั้น
ฮิฮิ ฮิฮี้
ดูให้ดี เขาลีลาศกัน
แฮะแฮ้ แย่ยัน
เห็นเขาเต้นกัน
เสียวสั่นอุรา
อ่ะโห โอ้โห๋ โย้เย้โยกไป
เอ้า ฮะฮะไฮ้
ทำอะไร ย้ายยักควักคว้า
ก็ ฮิฮิฮี้
ดูให้ดี เขามีใหม่มา
เอ้าฮ้า ฮ่ะฮา
เขาลีลาศพา คู่คราคล้อยไป
….เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง
ฮา คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิ สวรรค์รำไร
พิไรโอบไหล่ ล้อมเรา
เอ้า เฮ๊ฮ่าเฮ
เยโย้ โยกมา
ก็ ฮะฮะฮ้า
ลีลาศพา เหิรฟ้าคล้อยเคล้า
อ่ะ ฮิฮิฮิฮี้
ทีเด็ดมี ซักทีก็เอา
ซิแล้ว โลกเรา
ถึงจะเหวี่ยงเบา
หวือเข้าวิมาน
เอ้า ฮ้าเฮ่ฮา
เฉย ช้าอยู่ไย
เอ้า ฮะฮะไฮ้
ใครต่อใคร ร้ายร้ายทั้งนั้น
แหม ฮิฮิฮี้
ดูให้ดี เขาลีลาศกัน
แฮะแฮ้ แย่ยัน
เห็นเขาเต้นกัน
เสียวสั่นอุรา
โอ้โฮ โอ้โห โย้เย้โยกไป
เอ้า ฮะฮะไฮ้
เอ๊ะทำอะไร ย้ายยักควักคว้า
น่ะ กิ๊บกิ๊บกี้
ดูให้ดี เขามีใหม่มา
อ๋อ เอ้าเฮ เอ้าฮา
เขาลีลาศพา คู่คราคล้อยไป
….เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง
ฮ้า คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิ สวรรค์รำไร
พิไรโอบไหล่ ล้อมเรา
เอ้า เฮ๊ฮ่าเฮ
เยโย้ โยกมา
แหม ฮะฮะฮ้า
ลีลาศพา เหิรฟ้าคล้อยเคล้า
อ่ะ ฮิฮิฮิฮี้
ทีเด็ดมี ซักทีก็เอา
ซิแล้ว โลกเรา
ถึงจะเหวี่ยงเบา
หวือเข้าวิมาน

..เฮ ร่าเริงสุดเหวี่ยง
ฮ้า คว้าเอียงโอบไหล่
สวรรค์นะซิ สวรรค์รำไร
พิไรโอบไหล่ ล้อมเรา
เอ้า เฮ๊ฮ่าเฮ
เยโย้ โยกมา
แหม ฮะฮะฮ้า
ลีลาศพา เหิรฟ้าคล้อยเคล้า
อ่ะ ฮิฮิฮิฮี้
ทีเด็ดมี ซักทีก็เอา
ซิแล้ว โลกเรา
ถึงจะเหวี่ยงเบา
หวือเข้าวิมาน