ขอไม่เป็นเพื่อนเธอ : เต็ม วุฒิสิทธิ์ สืบสุวรรณ

Lyric

…ไม่พร้อม จะมา
เป็นเพื่อน เหมือนวันเก่า

>>> วันนี้ ฉันมาลา
ในฐานะ เพื่อนเก่า
ที่ทำ สิ่งงี่เง่า นั้นลงไป
เป็นเพื่อน กันดีๆ
มันเกิดเผลอ ใจ
อ่อนไหว
ไม่เป็น เหมือนอย่างเคย
เพียงแค่ เธอมองดู
เธอก็รู้ ทุกอย่าง
แต่เธอ ไม่ได้คิด อะไรเลย
เธอพูด มาตรงๆ
พูดอย่างเฉย เมย
บอกฉัน
ขอเป็น เพื่อนอย่างเก่า
รู้ไหม ฉันอาย
ในสิ่งที่ฉันทำ ไป
และฉันยิ่งอาย เมื่อเจอะเธอ
ลึกๆ ฉันเอง
ยังอยากเป็นเพื่อน เสมอ
แต่ต่อ ไปนี้ ไม่มี อีกแล้ว
เมื่อเธอ ไม่รัก
ขอ ไม่เป็น เพื่อนเธอ
ฉัน ไม่กล้า เจอะเธอ
ไม่รู้ เธอพอ เข้าใจ ไหม
เมื่อเธอ ไม่รัก
ฉัน ก็คง ต้องไป ให้ไกล
ไม่พร้อม จะมา
เป็นเพื่อน เหมือนวันเก่า
ไม่รู้ นานเพียงไร
จะได้พบ กันอีก
สักวัน ที่ฉันพร้อม จะทำใจ
เมื่อฉัน เป็นคนเดิม
ที่ไม่รัก ใคร
เมื่อนั้น ฉันจะ มาหาเธอ
รู้ไหม ฉันอาย
ในสิ่งที่ฉันทำ ไป
และฉันยิ่งอาย เมื่อเจอะเธอ
ลึกๆ ฉันเอง
ยังอยากเป็นเพื่อน เสมอ
แต่ต่อ ไปนี้ ไม่มี อีกแล้ว
เมื่อเธอ ไม่รัก
ขอ ไม่เป็น เพื่อนเธอ
ฉัน ไม่กล้า เจอะเธอ
ไม่รู้ เธอพอ เข้าใจ ไหม
เมื่อเธอ ไม่รัก
ฉัน ก็คง ต้องไป ให้ไกล
ไม่พร้อม จะมา
เป็นเพื่อน เหมือนวันเก่า

…(ถ้าเธอไม่รัก กันอีก
ฉันคง ต้องไป)
ไม่พร้อม จะมา
เป็นเพื่อน เหมือนวันเก่า
เมื่อเธอ ไม่รัก
ขอ ไม่เป็น เพื่อนเธอ
ฉัน ไม่กล้า เจอะเธอ
ไม่รู้ เธอพอ เข้าใจ ไหม
เมื่อเธอ ไม่รัก
ฉัน ก็คง ต้องไป ให้ไกล
ไม่พร้อม จะมา
เป็นเพื่อน เหมือนวันเก่า
(ต้องกลายเป็นเพื่อน คนหนึ่ง
ฉันคง ต้องไป)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *