เริ่มต้นด้วยรัก : Pancake

Lyric

โจ Pancake
GMM Grammy
คนที่ห่วงใยกัน
จากวันนี้เธอคงไม่เป็น
เหมือนเดิม
ก็พอรู้ที่เธอบอกฉัน
ด้วยแววตา
จากคนที่เคยจูงมือ
ต่อจากนี้เธอก็คงไม่คืน
ย้อนมา
เมื่อเธอเปลี่ยนใจไปแล้ว
เธอมองฉันเหมือนอากาศ
ที่ไม่มีตัวตนอะไรสักอย่าง
มีแต่ความเลือนลาง
ที่เคยรักกันมาดีดี
ใจของฉัน
เหมือนเหมือนแค่ฝุ่น
แหลกสลายจนมันไม่มี
ชิ้นดี
เส้นทางของเราจากนี้
หมดลงตรงคำร่ำลา
เริ่มต้นด้วยรัก
จบลงด้วยรอยน้ำตา
ปิดฉากความรักที่เริ่มมา
หมดเวลาเพียงครึ่งทาง
รักของเราคงไม่มีวันต่อไป
มีแต่ใจที่มันว่างเปล่า
ไม่คิดเตรียมใจ
ไว้เลยสักคราว
ที่ต้องกลายมาเป็นคนเก่า
ของชีวิตเธอ
ความรักตลอดกาล
ต่อจากนี้มันคงไม่ใช่
เรื่องจริง
เมื่อเธอทิ้งให้มันเปลี่ยนเป็น
แค่วันเก่า
ถ้อยคำที่บอกว่ารัก
ต่อจากนี้มันคงไม่ใช่
ของเรา
ใจเธอคงมีแต่เขา
เธอมองฉันเหมือนอากาศ
ที่ไม่มีตัวตนอะไรสักอย่าง
มีแต่ความเลือนลาง
ที่เคยรักกันมาดีดี
ใจของฉัน
เหมือนเหมือนแค่ฝุ่น
แหลกสลายจนมันไม่มี
ชิ้นดี
เส้นทางของเราจากนี้
หมดลงตรงคำร่ำลา
เริ่มต้นด้วยรัก
จบลงด้วยรอยน้ำตา
ปิดฉากความรักที่เริ่มมา
หมดเวลาเพียงครึ่งทาง
รักของเราคงไม่มีวันต่อไป
มีแต่ใจที่มันว่างเปล่า
ไม่คิดเตรียมใจ
ไว้เลยสักคราว
ที่ต้องกลายมาเป็นคนเก่า
ของชีวิตเธอ

คำว่ารัก
เป็นอันว่าสูญสลาย
ใจเธอมันหายไปกับตา
ไม่มีอีกแล้ว
กับคำว่ารักทั้งที่
เริ่มต้นด้วยรัก
จบลงด้วยรอยน้ำตา
ปิดฉากความรักที่เริ่มมา
หมดเวลาเพียงครึ่งทาง
รักของเราคงไม่มีวันต่อไป
มีแต่ใจที่มันว่างเปล่า
ไม่คิดเตรียมใจ
ไว้เลยสักคราว
ที่ต้องกลายมาเป็นคนเก่า
ของชีวิตเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *