สวยเมื่อไหร่ : ตุ้ม อัมพร ภู่จรูญ

Lyric

>>> ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน

พ.ศ.2544
ชีวิตนี้ ฉันจะจำไม่ลืม
หนุ่มๆ เขาพูดกันรึ่ม
จำไม่ลืม เลยคำพูดทุกคำ
เค้าเรียกดำดอทคอม
จำไว้ จำไว้
.ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน

คนสวย ใช่สวยแต่เกิด
สงสารบ้างเถิด
ขอร้องอย่าแดกดัน
ใครอยากเกิด มาขี้เหร่ ละนั่น
คอยดูละกัน
ฉันต้องสวย ให้ได้
ต้องขาว ให้ได้
จำไว้ จำไว้
.ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน

เต่งตึง ตึงเป็นต่อพอตัว
ไม่ได้มายั่ว
ในตัว นะครบครัน
เสียอย่าง ได้อย่างก็ช่างมัน
เสียอยู่อย่าง
รูปร่าง ไม่ชวนฝัน
แต่บอกก่อนเลยนั่น
ว่างาม น้ำใจ
รัก ใคร รักใครรักนาน
รัก ใคร รักใครรักนาน

พ.ศ.2544
ยังจำได้ดี ไม่ลืมหรอกนั่น
ถูกรัก มาตัดรอนแหลกราญ
ว่าดำเกินการ ละคำนั้นบาดใจ
ละช้ำไป อีกนาน
จำไว้ จำไว้
.ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน

เต่งตึง ตึงเป็นต่อพอตัว
ไม่ได้มายั่ว
ในตัว นะครบครัน
เสียอย่าง ได้อย่างก็ช่างมัน
เสียอยู่อย่าง
รูปร่าง ไม่ชวนฝัน
แต่บอกก่อนเลยนั่น
ว่างาม น้ำใจ
รัก ใคร รักใครรักนาน
รัก ใคร รักใครรักนาน

พ.ศ.2544
ยังจำได้ดี ไม่ลืมหรอกนั่น
ถูกรัก มาตัดรอนแหลกราญ
ว่าดำเกินการ
ละคำนั้นบาดใจ
ละช้ำไป อีกนาน
จำไว้ จำไว้
.ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
….
.ขาว เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน
….
สวย เมื่อไหร่
ก็อย่ามาใกล้ ละกัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *