ยังอีก : ตอง ภัครมัย

Lyric

บอก จะดีกับเธอ
บอก จะมีแต่เธอ
แต่เธอก็ยังไม่ฟัง
ยัง ไม่ฟังไม่ฟัง อีก
บอก ดีดีกับเธอ
กลับ อารมณ์ไม่ดี
บอกกันไปกี่ที
ยัง ไม่ยอมไม่ยอม อีก
ดึก จนควรจะนอน
แต่ ก็ยังไม่นอน
กลับ จะเอาแต่งอน
ยัง ไม่นอนไม่นอน อีก
หมด อารมณ์จะโทร
หมด อารมณ์จะคุย
แต่ก็ยังจะลุย
ยัง ไม่ยอมไม่ยอม อีก
.อ่อนใจ บอกกับเธอ
เธอไม่ยอม ฟัง
ฟังให้ดี สิฟังนี่รักเธอจะตาย
ข่าวลือ ที่ว่าฉันไปคบใคร
ไม่จริงอยู่แล้ว.
ไปหลับ ไปนอน ซะ
ไปเหอะ ไปนอน ซะ
สติสตัง ก็ไม่มี
ทาง ที่ดีก็ควร
ไปหลับ ไปนอน ซะ
ไปเหอะ ไปนอน ซะ
พอตื่นขึ้นมา เธอก็ลืม
เธอก็ลืมได้เลย
ไปนอน ให้มันสบาย
แล้วพรุ่งนี้ ค่อยว่ากัน.
เกิด อะไรขึ้นมา
อยู่ ดีดีก็งอน
บอก ว่าคนจะนอน
ยัง ไม่ยอมไม่ยอม อีก
หลับไปเลยเหอะเธอ
กลับ มาเจออีกที
บอกให้คุยพรุ่งนี้
ยัง ไม่ยอมไม่ยอมอีก
.อ่อนใจ บอกกับเธอ
เธอไม่ยอม ฟัง
ฟังให้ดี สิฟังนี่รักเธอ จะตาย
ข่าวลือ ที่ว่าฉันไปคบใคร
ไม่จริงอยู่แล้ว.
ไปหลับ ไปนอน ซะ
ไปเหอะ ไปนอน ซะ
สติสตัง ก็ไม่มี
ทาง ที่ดีก็ควร
ไปหลับ ไปนอน ซะ
ไปเหอะ ไปนอน ซะ
พอตื่นขึ้นมา เธอก็ลืม
เธอ ก็ลืมได้เลย
ไปนอน ให้มันสบาย
แล้วพรุ่งนี้ ค่อยว่ากัน.
.แล้วพรุ่งนี้ค่อยคุยอีกที
.แล้วพรุ่งนี้ค่อยพูดกัน
.แล้วพรุ่งนี้ค่อยโทรอีกที
.ไป ซะ ไปหลับนอน ซะ
ไปเหอะ ไปนอน ซะ
สติสตังก็ไม่มี
ทางที่ดีก็ควร
ไปหลับไปนอน ซะ
ไปเหอะไปนอน ซะ
พอตื่นขึ้นมา เธอก็ลืม
เธอ ก็ลืมได้เลย
ไปหลับไปนอน ซะ
ไปเหอะไปนอน ซะ
สติสตังก็ไม่มี
ทาง ทีดีก็ควร
ไปหลับไปนอน ซะ
ไปเหอะไปนอน ซะ
พอตื่นขึ้นมา เธอก็ลืม
เธอก็ลืมไป
ไปนอนให้มันสบาย
ไปนอนให้มันสบาย
.แล้วพรุ่งนี้ค่อยว่ากัน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *