พ.ศ.ใหม่เปลี่ยนใจหรือเปล่า : Pancake

Lyric

โจ Pancake
GMM Grammy

ฉันก็เป็นเพียงแค่คนหนึ่ง
ที่ไม่มีอะไรพิเศษ
ทุกทุกวันยังรักเพียงเธอ
อยู่อย่างนี้
ฉันไม่รู้ว่าพอหรือเปล่า
ไม่รู้ว่าเธอจะเบื่อ
ที่ฉันทำมันไม่มีอะไรให้จำ
มีแค่รักจะเพียงพอไหม
จากวันเป็นเดือน
จากเดือนเป็นปี
ใจเธอยังจะมีฉันอยู่ไหม
ที่ผ่านไป
ทุกวันเดือนปีอย่างนี้
เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ก็ยังไม่รู้
ไม่รู้ว่าเธอ
จะยังรักอยู่หรือเปล่า
ทุกทุกเรื่องราวมันเก่า
หรือมีความหมาย
ผ่านพ.ศ.เก่าในวันสุดท้าย
ถ้าใจขาดเธอ
ฉันเหมือนจะตาย
สิ้นปีตัวฉันคงไม่สิ้นใจ
ตราบใดที่ยังเป็นคน
ที่เธอกุมมือ
รู้ว่าเธอต้องพบเจอใคร
ที่มีดีกว่าฉันทุกอย่าง
ฉันก็ทำได้แค่วอนเธอ
อย่าหวั่นไหว
ทุกนาทีที่มันพ้นผ่าน
ก็ขอให้ฉันได้อยู่
ข้างข้างเธอ
คำว่ารักยังมีเสมอ
เพียงแค่เธอต้องการจากฉัน
แต่วันเป็นเดือน
จากเดือนเป็นปี
ใจเธอยังจะมีฉันอยู่ไหม
ที่ผ่านไป
ทุกวันเดือนปีอย่างนี้
เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ก็ยังไม่รู้
ไม่รู้ว่าเธอ
จะยังรักอยู่หรือเปล่า
ทุกทุกเรื่องราวมันเก่า
หรือมีความหมาย
ผ่านพ.ศ.เก่าในวันสุดท้าย
ถ้าใจขาดเธอ
ฉันเหมือนจะตาย
สิ้นปีตัวฉันคงไม่สิ้นใจ
ตราบใดที่ยังเป็นคน
ที่เธอกุมมือ
จับมือนะจับมือนะ
จับมือกันไปจะเกิดอะไร
ฉันพร้อมให้มีแต่เธอ
จะกุมมือจะกี่วัน
ไม่ว่ายังไง จะรักเพียงแต่เธอ
ดนตรี..4..Bars
2…3…4>>>
เปลี่ยนพ.ศ.ใหม่ก็ยังไม่รู้
ไม่รู้ว่าเธอ
จะยังรักอยู่หรือเปล่า
ทุกทุกเรื่องราวมันเก่า
หรือมีความหมาย
ผ่านพ.ศ.เก่าในวันสุดท้าย
ถ้าใจขาดเธอ
ฉันเหมือนจะตาย
สิ้นปีตัวฉันคงไม่สิ้นใจ
ตราบใดที่ยังเป็นคน
ที่เธอกุมมือ
สิ้นปีตัวฉันคงไม่สิ้นใจ
ตราบใดที่ยังเป็นคน
ที่เธอกุมมือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *