เล็กลง : อัสนี & วสันต์ โชติกุล

Lyric

มะปราง เขาปลูก
ทุกๆวันเติบใหญ่
ก็รักเอยอยู่ไหน
ไม่เจริญงอกงาม
ก็เห็น ตึก แล้วเศร้า
เขาสร้างกันโครมคราม
ก็รัก อัน วาบ หวาม
นั้นสร้างไปทรุดไป
.ก็เลยชักจะโกรธ
ก็เลยชักจะโกรธ ไหม
จากความรักที่ยิ่งใหญ่
กลับมีอัน
ต้องมากลายเปลี่ยนไปเป็น
เล็ก ลง เล็ก ลง
ยิ่ง งง ยิ่ง งัน
เล็ก ลง ทุกวัน
บอก กัน ได้ไหม
รักเธอ ให้ มา
อ่อนล้า เอื่อย ไป
แค้น จริง หัว ใจ
เหตุ ใด เล็ก ลง
[เธอทิ้งยังไม่เสียใจ]
[กลัวเธอดูถูกรักเรา]

ครั้งก่อน แสนดี
เดี๋ยวนี้ทำหม่างๆ
ยิ้มเคย กว้างขวาง
นั้นแคบลงเท่าไร
ก็ครั้ง ก่อน ไม่ บ่น
เดี๋ยวนี้จนในใจ
นิด หน่อย ก็ผลัก ไส
ไล่กลับไปอย่างเดียว
.ก็เลยชักจะโกรธ
ก็เลยชักจะโกรธ ไหม
จากความรักที่ยิ่งใหญ่
กลับมีอัน
ต้องมากลายเปลี่ยนไปเป็น
เล็ก ลง เล็ก ลง
ยิ่ง งง ยิ่ง งัน
เล็ก ลง ทุกวัน
บอก กัน ได้ไหม
รักเธอ ให้ มา
อ่อนล้า เอื่อย ไป
แค้น จริง หัว ใจ
เหตุ ใด เล็ก ลง

เล็ก ลง เล็ก ลง
เล็กลงไปทันใด
เล็ก ลง แค่ ไหน
ยิ่งเจ็บใจเท่านั้น
.ก็เลยชักจะโกรธ
ก็เลยชักจะโกรธ ไหม
จากความรักที่ยิ่งใหญ่
กลับมีอัน
ต้องมากลายเปลี่ยนไปเป็น
เล็ก ลง เล็ก ลง
ยิ่ง งง ยิ่ง งัน
เล็ก ลง ทุกวัน
บอก กัน ได้ไหม
รักเธอ ให้ มา
อ่อนล้า เอื่อย ไป
แค้น จริง หัว ใจ
เหตุ ใด เล็ก ลง
เล็ก ลง เล็ก ลง
ยิ่ง งง ยิ่ง งัน
เล็ก ลง ทุกวัน
บอก กัน ได้ไหม
รักเธอ ให้ มา
อ่อนล้า เอื่อย ไป
แค้น จริง หัว ใจ
เหตุ ใด เล็ก ลง
เล็ก ลง เล็ก ลง
ยิ่ง งง ยิ่ง งัน
เล็ก ลง ทุกวัน
บอก กัน ได้ไหม
รักเธอ ให้ มา
อ่อนล้า เอื่อย ไป
แค้น จริง หัว ใจ
เหตุ ใด เล็ก ลง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *