คนบนฟ้า : Retrospect

Lyric

Retrospect / ศุทธิพันธ์ & Dano
GMM Grammy

เพียงอุ่นไอ
เลือดในกายก็ร้อนรนดั่งไฟ
ถูกแผดเผาด้วย
เพราะความไว้ใจ
สิ่งที่ฉันมีให้เธอนั้นคือ
ความรักแล้วไง
สิ่งที่เธอยังต้องการมากมาย
นอกจากรักและถ้อยคำห่วงใย
ปิดบังฉันด้วยหัวใจ ที่มืดมน
ฉัน หัวใจลุ่มหลง
เพราะใครบางคน
เฝ้าคอยหลอกฉัน
เป็นทาสในใจ
ฝากฉันไว้ ด้วยคราบน้ำตา
เธอเลว เธอช่างไร้ค่า
ไม่เหมือนดั่งคนบนฟ้าที่วาดไป
สร้างด้วยความรัก
และความห่วงใย
จบด้วยความช้ำมันช่างเสียใจ
เพียงแค่แรกรัก
ก็เอาเกือบตาย
หมดสิ้นความหมาย
เกินอภัยให้กับเธอ

เพียงอุ่นไอ
เลือดในกายก็ร้อนรนดั่งไฟ
อยู่กับรักที่ไม่เป็นดั่งใจ
สุดกำลังจะรั้งเธออีก พอกันที
ในเมื่อรักแล้วไง
สิ่งที่เธอยังต้องการมากมาย
นอกจากรักและถ้อยคำห่วงใย
ปิดบังฉันด้วยหัวใจ ที่มืดมน
ฉัน หัวใจลุ่มหลง
เพราะใครบางคน
เฝ้าคอยหลอกฉัน
เป็นทาสในใจ
ฝากฉันไว้ ด้วยคราบน้ำตา
เธอเลว เธอช่างไร้ค่า
ไม่เหมือนดั่งคนบนฟ้าที่วาดไป
สร้างด้วยความรัก
และความห่วงใย
จบด้วยความช้ำมันช่างเสียใจ
เพียงแค่แรกรัก
ก็เอาเกือบตาย
หมดสิ้นความหมาย
เกินอภัยให้กับเธอ

ยอมให้เธอจากไป
ไม่มีเรื่องราวต้องพูดกัน
เป็นเพียงฝัน
ทำร้ายให้ฉันเสียใจ
หลอกฉันไว้ด้วยความรักเธอ
เธอเลว เธอช่างไร้ค่า
ไม่เหมือนดั่งคนบนฟ้าที่วาดไป
สร้างด้วยความรัก
และความห่วงใย
จบด้วยความช้ำมันช่างเสียใจ
เพียงแค่แรกรัก
ก็เอาเกือบตาย
หมดสิ้นความหมาย
ช่างทรมาน
สร้างด้วยความรัก
และความห่วงใย
จบด้วยความช้ำมันช่างเสียใจ
เพียงแค่แรกรัก
ก็เอาเกือบตาย
หมดสิ้นความหมาย
เกินอภัยให้กับเธอ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *