เริงตลุง : สุนทราภรณ์

Lyric

(พร้อม.) ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ช.สำราญสำเริงอารมณ์
เมื่อได้มาชม
สาวงามเมืองกรุง
ญ.หวานคำของชายชาวตลุง
กล่อมใจชาวกรุง
หลงลืมเผลอตัว
ช.น้องเอยมิเคยคิดกลัว
พี่ต้องเมามัว
เพราะงามชวนชม
ญ.น้ำคำของชาย
เหมือนคมบีดบาดใจตรม
หลงลมข่มใจ
ช.ไม่เคยรักใคร
ญ.เชื่ออะไรใจคน
ช.พี่จะสาบาน
ญ.รักจะนานเท่าไหร่
ช.สวนยางพี่นี้มีเยอะไป
ยกให้น้องได้สุขฤทัยเบิกบาน
(พร้อม.) ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ช.หวังความไมตรีสมใจ
เมตตาอาศัยจากน้ำใจชาวกรุง
ญ.เพราะเธอนี้เป็นชาวตลุง
ห่างไกลจากกรุง
เป็นไทยเหมือนกัน
ช.หลงเธอรักเธอทุกวัน
เจอะเธอในฝันขอจงเห็นใจ
ญ.พบกับรักถ้าฝันไป
คงไม่จริงใจหายไปหายคืน
ช.พี่จะสาบาน
ญ.นั่นก็นานปรวนแปร
ช.พี่มีเหมืองแร่
ญ.คงได้แน่กว่าอื่น
ช.จะยกให้แก่น้องนางทรามชื่น
ญ.รักเรายั่งยืนอยู่ทุกคืนชื่นบาน
(พร้อม.) ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ช.เห็นใครเขามีความสุข
แต่พี่ต้องทุกข์
เพราะรักสาวชาวกรุง
ญ.เห็นใจนะชายชาวตลุง
แต่สาวชาวกรุงกลัวตลุงคิดคด
ช.สาบานให้ตายตามสาบาน
หากพี่คิดคดขอให้มดกัดตาย
ญ.ไหนลองชี้แจงแถลงใจ
เหมืองแร่มีไหม
หรือมีสวนยาง
ช.พี่มีสวนสตอ
ญ.พอจะพอกันที
ช.จิ้มน้ำพริกดี
ญ.ไม่มีดีสักอย่าง
ช.ตลาดนัดขายดีมีวาง
ญ.ถอยไปให้ห่างหมดหนทางชื่นบาน
(พร้อม.) ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง
ขอเชิญหญิงชายสำราญ
รับความชื่นบานในเสียงเพลงตลุง

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *