หนาวลมข้าวโฮมลอย : จ๊อบ & จอย

Lyric

ข้าว โฮมลอย
หอมข้าวใหม่ปลามัน
ข้าว พาลาน
ขึ้นบ้านใหม่ทันเขา
ขาด คน
ช่วยขนมัดฟางฟ่อนข้าว
ลมหนาว พัดมาผวาในใจ
หนุนฟาง ฟ่อนนอนหนาว
อกสาว มันหนาวนัยๆ
นอน สั่น สะท้านหวั่นไหว
อยู่ใน ซุ้มฟางข้างลาน

ยามเหมันต์
นะมันหัวลมห่าว
ยามเหมันต์
นะมันหัวลมห่าว
หนาวใจบ่ส่วง
ในทรวงสะท้าน
คืนนั้นผัดเป็น
อวยโตดเต้น
ไผ่เอนตามลม
แรงกระพือฮือโหม
ละพัดลมอื้ออึง
.คือเป็นฮ้าย
นะปีกลายบ่ทอ
คือเป็นฮ้าย
นะปีกลายบ่ทอ
ละพี่นี่หนอ
มาแหนงหน่ายใหญ่หลวง
ลมก้วงๆ
ก้วงๆ ลมลวงลมรัด
มันหนาวจัดหนาวจริง
เย็นถูกคิงเย็นจ้อย.
…สาวน้อยนอนหนาว
ร้าวรานใจไร้แฟน
ซุมเพิงหมาแหงน
อันแสนโทรมลมพัดมา
หน้า หนาว
พะเนาสุมฟางกลางนา
อยากหาคู่ชม
เมื่อลมเหนือล่อง.
เหมันต์ผ่านมา
ใจเรียกหาคู่ครอง
ชำเลืองเมียงมอง
ไม่เห็น หนาวเย็นในใจ.
…..
สายลมต้อง ลมตียี่หย่าว
สายลมต้อง ลมตียี่หย่าว
พัดหลูบ่ม่าว ลมจ้าวพัดมา
ก้อนขี้ฟ้า
มันไหลเลื่อนต่ำลง
หนาวอีนางย้อนส่ง
บัดโดนยามแลงเซ้า
โกบลมเข้า ละในๆก้อนคู่
โกบลมเข้า ละในๆก้อนคู่
อีหลูผู้ด้น ละหลุดม่นทนหู่
……
สู้ทำงาน
ข้าวเต็มลาน เต็มลอม
ข้าวใหม่หอม
พร้อม กะมันนั่นหนา
พอกิน พอใช้สบายดังว่า
สาวนา ขาดเพียง
คู่ขาพ่อคุณ
.นอนหนาวใจ
ไร้ยอดชู้ คู่ครอง
กังวลหม่นหมอง
ใจน้อง ต้องว้าวุ่น
หากพ่อคนดี
เอื้ออารีย์การุณ
ร่วมหมอนนอนหนุน
คงอุ่น อบไอรักกัน
.เหมันต์นี่ มันเย็นเป็นฮ้าย
เหมันต์นี่ มันเย็นเป็นฮ้าย
หนาวกายอดได้คือว่า
สาวนา หนาวใจจ้อยๆ
จ้อยๆ โอ้ยจ้อยๆจ้อยๆ
โต๋ข้อย นั่งจ่มม่ำๆ
หนอนั่นละนา สาวนานั่งกลุ้ม
ละสุมในทรวง ห่วงหาชู้
ห่วงหา ชู้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *