สามวันเจ็ดวัน : แอม เสาวลักษณ์ ลีละบุตร

Lyric

>>> เวรกรรม น่ะมีจริง
ฉัน ไม่ได้พูดเอง
ทุกคน เข้าใจได้เอง
ก็ได้เห็น เป็นประจำ
คน เลวเลวก็ปล่อยไป
ฟ้า ค้นพบเขาเอง
ไม่เคย จะมีซักคน
ที่หลุดพ้น เวรกรรม
(ก็ห่วงเธอ)
เพราะ ฟ้าคงต้องพบ เธอ
ในอีกไม่ นาน
(อยากอวยพร)
ขอ ฟ้าจงอย่าโทษ เธอ
ที่ทำฉัน
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้สุขใจ
จะคิด ทำสิ่งใด
โชคดีสดใส ให้ตลอด
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้ปลอดภัย
จะรัก กันกับใคร
ให้ไปได้ดี ไม่กี่น้ำ
ให้ฟ้าจงปล่อยเธอ ไว้
อย่าให้มี
เวรกรรมที่ไหน ตาม ทัน

>>> เธอทำ อะไรไป
ฉัน ก็ไม่ได้เคือง
ไม่เคือง แต่ลืมไม่ลง
ไม่ได้แค้น อะไรเธอ
เธอ ทำบุญมาอย่างดี
ฉัน ไม่ค่อยได้ทำ
เลย ต้องเจอต้องจำ
ต้องมาพบ เจอเธอ
(ก็ห่วงเธอ)
เพราะ ฟ้าคงต้องพบ เธอ
ในอีกไม่ นาน
(อยากอวยพร)
ขอ ฟ้าจงอย่าโทษ เธอ
ที่ทำฉัน
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้สุขใจ
จะคิด ทำสิ่งใด
โชคดีสดใส ให้ตลอด
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้ปลอดภัย
จะรัก กันกับใคร
ให้ไปได้ดี ไม่กี่น้ำ
ให้ฟ้าจงปล่อยเธอ ไว้
อย่าให้มี
เวรกรรมที่ไหน ตาม ทัน

>>>(ก็ห่วงเธอ)
เพราะ ฟ้าคงต้องพบ เธอ
ในอีกไม่ นาน
(อยากอวยพร)
ขอ ฟ้าจงอย่าโทษ เธอ
ที่ทำฉัน
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้สุขใจ
จะคิด ทำสิ่งใด
โชคดีสดใส ให้ตลอด
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้ปลอดภัย
จะรัก กันกับใคร
ให้ไปได้ดี ไม่กี่น้ำ
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้สุขใจ
จะคิด ทำสิ่งใด
โชคดีสดใส ให้ตลอด
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้ปลอดภัย
จะรัก กันกับใคร
ให้ไปได้ดี ไม่กี่น้ำ
สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ให้สุขใจ
….สาม วัน เจ็ดวัน
ขอ ใหปลอดภัย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *