ไม่จำไม่จำ : นัท มีเรีย

Lyric

โป / ชุมพล
GMM Grammy

ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
มันเหมือนยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
ไม่จำไม่จำไม่จำ
ใครใครก็เตือน
ทำไมไม่ฟังเขา
ทำไมต้องลองลองกับตัว
ว่าเป็นอย่างไรกัน
ทำไมต้องรน
ทำไมต้องคอยรั้น
เจอเข้าไปโดนเข้าไป
แล้วใจก็ช้ำก็ปวด
แปลกดีนะ คนเรานี้
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
มันเหมือนยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
ไม่จำไม่จำไม่จำ

ใครใครก็ปราม
ว่าความรักแสบร้อน
เราเองก็เคยเจอกับตัว
ก็จริงดังคำนั้น
ทำไมไม่กลัว ทำไมไม่จำไว้
ยังจะไปยังจะมอง
เหมือนคนไม่คิดจะเข็ด
แปลกดีมั๊ย คนเรานี้
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
มันเหมือนยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
ไม่จำไม่จำไม่จำ
เป็นอะไรไม่รู้
บอกกี่ครั้งไม่จำ
เป็นยังไงไม่รู้
รู้ว่าเสี่ยงแค่ไหนก็ทำ
เป็นอะไรไม่รู้
บอกกี่ครั้งไม่จำ
เป็นยังไงไม่รู้
ถึงต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ทำ

เป็นอะไรไม่รู้
บอกกี่ครั้งไม่จำ
เป็นยังไงไม่รู้
รู้ว่าเสี่ยงแค่ไหนก็ทำ
เป็นอะไรไม่รู้
บอกกี่ครั้งไม่จำ
เป็นยังไงไม่รู้
ถึงต้องเสี่ยงแค่ไหนก็ทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
มันเหมือนยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
ไม่จำไม่จำไม่จำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
มันเหมือนยิ่งอยากจะทำ
ยิ่งเตือนยิ่งทำ
ไม่จำที่เขาเตือน
ยิ่งเตือนยิ่งเบือน
ไม่จำไม่จำไม่จำ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *