มาร์ช DJ : สมพล ปิยะพงศ์สิริ

Lyric

>>> รีบ รีบเข้ามา
เธอ เหงาหรือเปล่า
มา เลยพวกเรา
มา สนุก กัน
รีบ รีบเข้ามา
ตรง นี้ทุกวัน
คิด ถึงเหมือนกัน
เร็ว รีบรีบ มา

…บอกให้รู้ เลยเป็นทางการ
ให้รีบ รีบรีบเข้ามา
เปิดให้ฟังกันเต็มเวลา
จะแร็พ จะร็อคก็มี
ก็ยินดีจะบริการ
มามะจะทำให้ฟรี
อยากจะมีอารมณ์ดีดี
มา มะรีบ มา
.>>> ถ้าใคร ไม่มี แฟน
ต้องลอง เข้าซอย เปลี่ยว
ถ้าใคร นั่งคน เดียว
ไม่มี คนคบ ล่ะมั้ง
ถ้าเก็บเนื้อ เก็บตัว
เก็บตังส์ อย่างเดียว
เธอ ก็คง เก๊กซิม
ถ้ามาเล่า ให้ฟัง
ให้เรา ได้ยิน
จะแอบ เก็บเอา ไปเม๊าท์
เม๊าท์
บอกให้รู้ เลยเป็นทางการ
ให้รีบ รีบรีบเข้ามา
เปิดให้ฟังกันเต็มเวลา
จะแร็พ จะร็อคก็มี
ก็ยินดีจะบริการ
มามะจะทำให้ฟรี
อยากจะมีอารมณ์ดีดี
มา มะรีบ มา
อยากจะทำ อะไรดีดี
ก็ลุย เข้าไป ไม่ต้องถอย
ก็เวลาไม่เคยจะคอย
รีบทำ ให้ดี ที่สุด
อยากจะเป็น นักบิน
ฝึกบิน เข้าไป
ฝึก ให้หนัก ไว้หน่อย
อยากเป็นนางสาวไทย
ส่องกระจก เข้าไป
ถ้าไม่ไหว
ต้องใส่ เกียร์ถอย
(แร๊พ) ง่าย แค่ง่ายๆ
แค่พูด ว่าจะทำ มันก็พูดได้
ง่าย แค่ง่ายๆ
พูดแล้ว ถ้าไม่ทำ ใครก็ทำได้
มีปาก แค่ขยับ ตาขยิบ
แต่ตัวไม่เขยิบ เฮ้
ง่าย แค่ง่ายๆ
แค่พูด แล้วไม่ทำ ผมก็ทำได้

>>> รีบ รีบเข้ามา
เธอ เหงาหรือเปล่า
มา เลยพวกเรา
มา สนุก กัน
รีบ รีบเข้ามา
ตรง นี้ทุกวัน
คิด ถึงเหมือนกัน
เร็ว รีบรีบ มา
มา มา มา มา
มา มา มา มา
มา มา มา มา
มา มา มา มา
รีบ รีบเข้ามา
เธอ เหงาหรือเปล่า
มา เลยพวกเรา
มา สนุก กัน
รีบ รีบเข้ามา
ตรง นี้ทุกวัน
คิด ถึงเหมือนกัน
เร็ว รีบรีบ มา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *