แอ๊ปเปิ้ล มะละกอ กล้วย ส้ม : ตะกร้า

Lyric

….ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม

ยี่ สิบ อยากรู้ต้องให้ยี่สิบ
แล้วทิ้งเบอร์เอาไว้
ยี่ สิบ อยากรู้ทิ้งไว้ยี่สิบ
แล้วค่อยมาปีใหม่
.ชอบมาเซ้ามาซี้
อย่างโน้นอย่างนี้
อย่างงี้อย่างงั้น
ก็คงต้องรออีกนาน
จะรู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย

ไม่ บอก
อยากรู้จ้างก็ไม่บอก
ไว้ค่อยมาวันหลัง
ไม่ บอก
ก็ไม่ให้รู้ซักอย่าง
ไม่ต้องมากวนใจ
.ชอบมาเซ้ามาซี้
อย่างโน้นอย่างนี้
อย่างงี้อย่างงั้น
ก็คงต้องรออีกนาน
จะรู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย

ชอบมาเซ้ามาซี้
อย่างโน้นอย่างนี้
อย่างงี้อย่างงั้น
ก็คงต้องรออีกนาน
จะรู้ตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย
.ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
ลองทายดูเด้ว่าชื่ออะไร
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แต่บอกว่าไม่ได้ชื่อลำใย
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม
ส้ม ส้ม ส้ม
แอ๊ปเปิ้ลมะละกอกล้วยส้ม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *