ทั้งทั้งที่รู้ : ซิลลี่ ฟูลส์

Lyric

ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
คนโน้น คนนี้ ก็เตือน
คงเหมือน เรานี้ เลอะเลือน
จริงจริงแล้ว มัน จำใจ
แต่ ใคร จะเห็น ความจริง
ใครจะรู้ จริง
ไปกว่า ตัว เรา
คนไหน ใครหนอ เข้าใจ
บางครั้ง คราวโน้น ฝืนใจ
เราก็เหมือน ดัง ใครใคร
อยาก ทำ ชีวิต ดีดี
แต่มีบางครั้ง คน
เราก็ต้อง จำใจ
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
เราก็เหมือน ดัง ใครใคร
อยาก ทำ ชีวิต ดีดี
แต่มีบางครั้ง คน
เราก็ต้อง จำใจ
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่เต็ม หัวใจ
จะลอง ทำไปซัก ครั้ง
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
อยู่พอ เข้าใจ
ก็แล้ว มี ทางอื่น ไหม
ให้เรา เลือกทาง
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ก็ทั้งทั้ง ที่รู้
ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่
ทั้งทั้ง ที่รู้
….(รู้รู้อยู่แล้ว)
…เฮ๊
…เฮ๊ย
….(รู้รู้อยู่แล้ว)
…. ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่)
ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่)
ทั้งทั้ง ที่รู้
(ทั้งทั้ง ที่รู้ อยู่)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *