ครูต้วยแย่งแฟน : ลูกแพร

Lyric

…พี่นี้เป็นชาวนา
เกิดมาพบแต่โคลนแต่ควาย
คลุกคลีกับคราดกับไถ
พอมีเพื่อนใจก็เลยโดนแย่ง
รักกันปานกลืน
ยังโดนคนอื่นเขาแซง
เป็นเพราะคู่แข่งมีเกรดมีซี
คู่แข่งของเรา
เขามีเกรดมีซี
อ๋าวฮั่นนี่เกิดเป็นที..
ได้อุกอั้งเอ้า
ละเศร้าหม่นปนขำ
จักเวรกรรม
สาละหนอแม่นหยัง
ย่างนำตำต้อง
เคยมีน้อง
ประคองกันกุ้นแก่น
กุ้นแก่น..กุ้นแก่น
เป็นแฟนฮ่วมบ้าน
ละเป็นหวานม่วนกอ
จ้อแล้วจ้อกะได้ข่าวขวัญตา
เซ็งชาวนาอวยหาครูต้วย
ครูเขารวยมีซีมีขั้น
หล่าตาหวาน
เลยหันคิ้วเข้าใส่
เข้าใส่..เด้นอเด้นอ
อ้านฮ่านานแล้ว
คนจนจังพ่าย
ก็เลยได้แค่ฝัน
หลอกกันทำไมแก้วตา
หลอกชาวนาให้หลงงงงัน
คำนางปากฮักกับอ้าย
แต่กลับเอาใจ
ฝักใฝ่ครูพลัน
ก่อนนี้พี่เพียงนึกหวั่น
แต่ปัจจุบัน
ละฮู้เห็นตำตา
ครูต้วยเขามีศักดิ์ศรี
ครูมีซีพี่มีเพียงไร่นา
หน้ามนคนที่เป็นแฟนอ้าย
เลิกชอบคันไถ
ไปนิยมปากกา
หนุ่มน้อยบ้านนา
นี้เลยน้ำตาตกใน
หนุ่มน้อยบ้านนา
นี้เลยน้ำตาตกใน
เจ็บเพอ้าย
มันเจ็บหัวใจ
ละครูต้วยยีย่ำ
ยีย่ำยีย่ำ
สิแฮงซอยค้ำ
ลงท้ายหล่ายลืม
ฟ้าฮ้องตึ้มใจพี่เสียวแสน
เสียดายแฟน
เหนื่อยใจหลายล้น
ฟ้าเบื้องบนส่งชายมาแล้ว
พี่กะเป็นแล้ว
ละพอสิได้อยู่ใกล้
แต่ฟ้าจังไฮ
จังฮ้องอีกด้วย อีกด้วย
เอาครูต้วยสมตามโอย..
เทอมใหม่ครูต้วยเขามา
พอสาวนาเจอะคุ้มยาม
ข่าวคราวอนสีเศร้าๆ
ไหลเข้าสองหูพี่เป็นประจำ
ภารโรงเขากะบอกนี่นำ
ว่าหล่างามขำ
เสร็จครูต้วยแล้ว..
ละเสร็จครูเขาจ้อย
เสร็จครูเขาจ้อย
เสียใจบ่น้อย
ใสเจียละเสียใจบ่น้อย
เฮาจนเฮาจ่อยเลยแพ้คู่แข่ง
เสียคำแพง
ให้กับครูชื่อต้วย
โอ๊ยซวยเด้ตาวพี่ชาย
อ้ายเสียดาย
ทั้งเสียใจอีกด้วย
บ่น่าเสียแฟน
ให้กับคนชื่อต้วย
เราไม่ร่ำรวย
เลยโดนครูต้วยแย่งแฟน

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *