คำสัญญาจากฟากฟ้า : ศิรศักดิ์

Lyric

>>> อยาก ให้ดาว บนฟ้า
ตอบ ลงมา ได้ไหม
ว่า จะมี ทางไหน
ให้เราได้เคียง คู่กัน
เมื่อ ยังคง มีรัก
เมื่อสอง คนยัง ผูกพัน
แล้ว ทำไม
ต้องร้าง ไกลกัน ลับตา
หรือว่าใคร บน ฟ้า
กำหนด ชะตา เอาไว้
เหมือน จงใจ
ทำ ให้เรา ต้อง ห่าง
แม้ลิขิต จากฟ้า
เปลี่ยนแปลง เรื่องราว
ทุกอย่าง
แต่ยัง คงมี
คน ที่ใจ เหมือน เดิม
ฝากคำ ยืนยัน สัญ ญา
ผ่านฟ้า ไกล
ฉันยังมั่น ใจ
จะมี แต่เธอ เรื่อย ไป
ฝากความ ผูกพัน เพียง เธอ
ไม่เคย เปลี่ยนใจ
จะนาน เพียงไหน
จะไกล สุดไกล เท่า ไร
รักเธอ คนเดียว
>>> หาก ว่าเรา ยังรัก
หาก ว่าเรา ยังหวัง
อาจ จะมี สักครั้ง
ที่เราได้มา พบเจอ
โปรด จงจำ เอาไว้
ว่าฉัน จะมี แต่เธอ
ฉันรัก เธอ
แหละขอ รอเธอ ผู้เดียว
แม้ว่าใคร บน ฟ้า
กำหนด ชะตา เอาไว้
เหมือน จงใจ
ทำ ให้เรา ต้อง ห่าง
แม้ลิขิต จากฟ้า
เปลี่ยนแปลง เรื่องราว
ทุกอย่าง
แต่ยัง คงมี
คน ที่ใจ เหมือน เดิม
ฝากคำ ยืนยัน สัญ ญา
ผ่านฟ้า ไกล
ฉันยังมั่น ใจ
จะมี แต่เธอ เรื่อย ไป
ฝากความ ผูกพัน เพียง เธอ
ไม่เคย เปลี่ยนใจ
จะนาน เพียงไหน
จะไกล สุดไกล เท่า ไร
รักเธอ คนเดียว
(ทุกวัน ยังมี เพียงความ
อ้างว้าง)
มีความ อ้างว้าง ว่างเปล่า
(ทุกคืน ยังมี แค่เพียง
แต่เงา)
ยังเห็น แค่เพียง แต่เงา ของเธอ
(ได้แต่หวัง คงอีก ไม่นาน)
(คง มีวัน พบเจอ)
(เธอ ที่เป็น เหมือนดวง ตะวัน)
(เธอ คนเดียว)
(ไม่มีวันเสื่อม คลาย)
( ฮ่า ฮา ฮ้าฮา)
ฝากคำ ยืนยัน สัญ ญา
ผ่านฟ้า ไกล
ฉันยังมั่น ใจ
จะมี แต่เธอ เรื่อย ไป
ฝากความ ผูกพัน เพียง เธอ
ไม่เคย เปลี่ยนใจ
จะนาน เพียงไหน
จะไกล สุดไกล เท่า ไร
รักเธอ คนเดียว

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *