คำธรรมดา : ญาญ่าญิ๋ง

Lyric

>>>อาจ จะดู มันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
มี เวลาจะฟัง บ้างไหม
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แต่บอกกับเธอด้วยความ ตั้งใจ
อาจ จะ ดูมันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
แต่อยาก จะให้เธอ เก็บไว้
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แค่กลั่นออกมาจากใน หัวใจ

>>> เป็นคนจริงใจ
อย่างที่เห็น กัน
อารมณ์ประมาณ
เธอก็เห็น อยู่
สบายสบาย ไม่เน้นต้องน่าดู
เธอก็รู้ รู้ รู้ ฉันเป็นไง
มีใครมีใคร มาใกล้ใกล้ เธอ
มาวนมาเวียน
อยู่ตั้งมาก มาย
มองดูตัวเอง
ก็คิดว่าได้อยู่
ก็อยากจะลอง ลองดู ว่าดีไหม
รักเธอ ก็คิดว่าต้องบอก
รักเธอ ไม่รู้ดีไม่ดี
รู้สึก อย่างนี้
ก็บอก อย่างนี้
ฮื้อฮื่อ ฉันรักเธอ
อาจ จะ ดูมันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
มี เวลาจะฟัง บ้างไหม
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แต่บอกกับเธอด้วยความ ตั้งใจ
อาจ จะ ดูมันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
แต่อยาก จะให้เธอ เก็บไว้
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แค่กลั่นออกมาจากใน หัวใจ

>>> เป็นคำ คำนึงมันก็น้อย ไป
มันคงจะซึ้ง ได้ไม่เท่า ไหร่
ฟังดูเชยเชย แต่ขอให้มั่นใจ
แค่อยากให้รู้ รู้
ไว้ฉันพูดจริง
ไม่ชวนเธอไป นั่งจ้องตา
ไม่มีกุหลาบ มาให้ซัก กิ่ง
มีคำเชยเชย ที่ใช้แทนทุกสิ่ง
ซึ่งเป็นใจจริง จริง
จริงจากคนนี้
รักเธอ ก็คิดว่าต้องบอก
รักเธอ ไม่รู้ดีไม่ดี
รู้สึก อย่างนี้
ก็บอก อย่างนี้
ฮื้อฮื่อ ฉันรักเธอ
อาจ จะ ดูมันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
เธอ เต็มใจจะฟัง ใช่ไหม
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แต่บอกกับเธอด้วยความ ตั้งใจ
อาจ จะ ดูมันธรรมดา
ฟัง มันธรรมดา
มี เวลาจะฟัง บ้างไหม
คน มันธรรมดา
คำ เลยธรรมดา
แต่บอกกับเธอด้วยความ ตั้งใจ

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *