เกี่ยวก้อย : อัสนี & วสันต์ โชติกุล

Lyric

ฉันยังคง ภักดี ต่อเธอ
มั่นคงเสมอ มิวาย
เธอ จะรู้ หรือเธอจะแกล้ง
ให้ฉันทุรน ทุราย
ก็ฉันยังคง ซื่อตรงต่อเธอ
ก็มีแต่เธอ เรื่อยไป
ดูแต่เธอ ซิเธอยังทำ
จะอำจะเอายังไง
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด จา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด กัน
จะอำใจฉันทำไม
ฉันยังคงคิดตรงแต่เธอ
ก็คงเสมอหัวใจ
เธอแกล้งทำ หมางเมินไปไย
ก็ใครเล่าเขารักเธอ
ก็รักแต่เธอ ภักดีแต่เธอ
ก็เธอคนเดียวเข้าใจ
คงไม่มี น้ำคำใดๆ
จะมาบอกคำบรรยาย
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด จา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด กัน
จะอำใจฉันทำไม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันไหม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันเถิด
ฟังซิเธอ ฟังเสียงบรรเลง
ก็ฟังเสียงเพลงรำพัน
มันส่งเสียง เพรียกร้องทั้งวัน
ก็เยอิเยอิเย้

จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด จา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด กัน
จะอำใจฉันทำไม
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด จา
อย่าทำเหมือนว่าไม่มีฉัน
จะเอาอย่างงั้นก็ให้พูด กัน
จะอำใจฉันทำไม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันไหม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันเถิด
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันไหม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันเถิด
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันไหม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันเถิด
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันไหม
เกิดมาก็เปล่า
หัวใจก็เปลี่ยว
ไม่นานก็เหี่ยว
เกี่ยวก้อยกันเถิด