ผู้ชายพัฒนา : สิทธิพร สุนทรพจน์

Lyric

ชาติเสือ ต้องไว้ลาย
ชาติชายก็ต้องไว้ชื่อ
ฝากฝีมือให้เลื่องชื่อลือชา
เป็นผู้ชายต้องไว้ลายกันหน่อย
ใครไม่มีเมียน้อย
ย่อมด้อยพัฒนา
สอยๆ นี่กะสอย
ใครไม่มีเมียน้อย
ถือว่าด้อยพัฒนา.
พัฒนาให้ล้ำหน้าสมัย
อ้อยอิ่งเอียงอาย
เดี๋ยวเขาว่าไร้น้ำยา
พัฒนาตามสถานการณ์
เนิบนาบนานๆ
เดี๋ยวถูกเรียกขานไร้ค่า
เกิดเป็นชาย
ต้องลวดลายนิดหน่อย
ต้องมีเมียน้อยท่านละสี่ละห้า
เป็นผู้ชาย
ต้องไว้ลายกันหน่อย
ควรจะมีเมียน้อย
จะได้ไม่ด้อยพัฒนา.
ชาติเสือ ต้องไว้ลาย
ชาติชายก็ต้องไว้ชื่อ
ฝากฝีมือให้เลื่องชื่อลือชา
เป็นผู้ชายต้องไว้ลายกันหน่อย
ใครไม่มีเมียน้อย
ย่อมด้อยพัฒนา
สอยๆ นี่กะสอย
ใครไม่มีเมียน้อย
ถือว่าด้อยพัฒนา.
พัฒนากันเถิดหนาพวกเรา
อย่าเป็นไดโนเสาร์
ให้สาวๆนินทา
พัฒนานะท่านผู้ว่า ผู้การ
นายอำเภอ ปลัด
ก็ควรพัฒนา
ส.ส ส.ว. หรือ ส.จ.ทุกท่าน
ผู้ใหญ่กำนัน
ควรหมั่นพัฒนา
ชาว อ.บ.ต. หรือ ส.ท.ทุกที่
ต้องเอาอย่างเศรษฐี
คือมีอนุภรรยา.
ชาติเสือ ต้องไว้ลาย
ชาติชายก็ต้องไว้ชื่อ
ฝากฝีมือให้เลื่องชื่อลือชา
เป็นผู้ชายต้องไว้ลายกันหน่อย
ใครไม่มีเมียน้อย
ย่อมด้อยพัฒนา
สอยๆ นี่กะสอย
ใครไม่มีเมียน้อย
ถือว่าด้อยพัฒนา.

พัฒนา เถิดนะท่าน ผ.อ.
ส.ป.จ. ป.อ
ก็ควรพัฒ-นา
พัฒนา
กันเถิดหนาเพื่อนชาย
สังคมยุคใหม่ สไตล์นี้กำลังมา
เกิดเป็นชาย
ต้องไว้ลายไว้เหลี่ยม
มีแม่บ้านเทียมๆไว้เชิดหน้าชูตา
เป็นผู้ชาย
ต้องให้ลายทั้งตัว
เป็นพระยาเทครัว นั่น ตั๋ว
แฮงยอดพัฒนา.
ชาติเสือ ต้องไว้ลาย
ชาติชายก็ต้องไว้ชื่อ
ฝากฝีมือให้เลื่องชื่อลือชา
เป็นผู้ชายต้องไว้ลายกันหน่อย
ใครไม่มีเมียน้อย
ย่อมด้อยพัฒนา
สอยๆ นี่กะสอย
ใครไม่มีเมียน้อย
ถือว่าด้อยพัฒนา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *