ALL I WANNA DO : เจ เจตริน วรรธนะสิน

Lyric

แล้วเธอก็กลับมา
แล้วเธอก็กลับมา
กลับมาหามาเจอกันดังเก่า
แล้วเธอก็กลับมา
แล้วเธอก็กลับมา
กลับมาหาเพื่อรักกันเหมือนเดิม
ดีใจเหลือเกิน
เรามาเป็นเหมือนเดิม อีกครั้งหนึ่ง
ดีใจซะจนไม่อยากจะสนใจ
ความเป็นไปรอบรอบตัว
(พบเธอ)ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูก
(พบเธอ)บอกอะไรก็ไม่ทัน
(พบเธอ)เมื่อมาเจอกันอย่างนั้น
ฉันได้แต่จ้องมองเธอ
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
Is love you
แล้วเธอก็กลับมา
แล้วเธอก็กลับมา
กลับมาหามาเจอกันดังเก่า
แล้วเธอก็กลับมา
แล้วเธอก็กลับมา
กลับมาหาเพื่อรักกันเหมือนเดิม
รอนานเหลือเกิน
นานจนในหัวใจ มันแห้งผาก
ยังกลัวว่าเธอ จะลืมที่สัญญา
คำบางคำที่ให้กัน
(พบเธอ)ก็ยังทำอะไรไม่ค่อยถูก
(พบเธอ)บอกอะไรก็ไม่ทัน
(พบเธอ)เมื่อมาเจอกันอย่างนั้น
ฉันได้แต่จ้องมองเธอ
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
Is love you
แล้วเธอก็กลับมา
แล้วเธอก็กลับมา
กลับมาหาเพื่อรักกันเหมือนเดิม
ฉันขอทำอย่างเดียวก็พอ
ฉันขอแค่บอกความในใจ
ไม่รู้จะเอ่ยคำพูดใด
ที่มันจะจริงใจยิ่งกว่านี้

All
I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you
All I wanna do all I wanna say
Straight from my heart to you

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *