อย่างงั้นอย่างงี้ : ธาริณี ทิวารี

Lyric

ถ้าฉันไม่รู้
เธอคิดอย่างไหน
และไม่ซึ้งความหมาย ที่ในใจ
ฉันคงหลงคงเพ้อไปแล้ว
ว่าครั้งนี้ เธอจริงใจ
แต่ฉันพอรู้เธอคิดอย่างไร
ฉันมองเห็นเหตุการณ์ ที่เป็นไป
ฉันไม่หลงไม่เพ้อคำหวาน
เพราะฉันรู้ เธอเป็นไง
อย่าเปลืองถ้อยคำเลย
เก็บแรงไว้ ไว้บางที
อาจมีใคร ไม่ทันเธอ
แต่อย่ามาบอกกับฉัน
รักอย่างนั้น รักอย่างนี้
พูดอย่างงั้น อย่างโง้นอย่างงี้
ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้
รักแต่ฉันมาเซ้ามาซี้
ขอเถอะนะ ขอเท่านี้
เรื่องอย่างงี้ อย่าฝืนหัวใจ

… ถ้าฉันไม่รู้ เธอคิดอย่างไหน
ฉันคงเหมือน คงคล้ายกับใครใคร
รักเธอรักเธอ รักเธอแล้ว
ในครั้งนี้ จนเต็มใจ
แต่ฉันพอรู้เธอคิดอย่างไร
ฉันมองเห็นเหตุการณ์ ที่เป็นไป
ฉันไม่หลงไม่เพ้อคำหวาน
เพราะฉันรู้ เธอเป็นไง
อย่าเปลืองถ้อยคำเลย
เก็บแรงไว้ ไว้บางที
อาจมีใคร ไม่ทันเธอ
แต่อย่ามาบอกกับฉัน
รักอย่างนั้น รักอย่างนี้
พูดอย่างงั้น อย่างโง้นอย่างงี้
ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้
รักแต่ฉันมาเซ้ามาซี้
ขอเถอะนะ ขอเท่านี้
เรื่องอย่างงี้ อย่าฝืนหัวใจ
แต่อย่ามาบอกกับฉัน
รักอย่างนั้น รักอย่างนี้
พูดอย่างงั้น อย่างโง้นอย่างงี้
ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้
รักแต่ฉันมาเซ้ามาซี้
ขอเถอะนะ ขอเท่านี้
เรื่องอย่างงี้ อย่าฝืนหัวใจ

……. แต่อย่ามาบอกกับฉัน
รักอย่างนั้น รักอย่างนี้
พูดอย่างงั้น อย่างโง้นอย่างงี้
ดีอย่างนั้น ดีอย่างนี้
รักแต่ฉันมาเซ้ามาซี้
ขอเถอะนะ ขอเท่านี้
เรื่องอย่างงี้ อย่าฝืนหัวใจ
ซ่อรีซอรีซอรี ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ด่าดี่
ซ่อรีซอรีซอรี ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊
ดี๊ดาดี๊ดาดี๊ดาดี๊ ดาดี๊ด่าดี่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *