เปลี่ยน : ปกรณ์ ลัม

Lyric

คงเดช / Kazuhiro
GMM Grammy

เป็นธรรมดา
เวลาที่คนเราเพิ่งรักกัน
ดังเธอและฉัน
จะทำอะไรกัน
ก็ดูช่างหวาน
จนมองอะไรข้ามไป
คนนึงว่าดี
อีกคนก็ว่าดีตามเขาไป
จะทำสิ่งใด
ไม่เคยจะขัดใจ
ก็มีแต่รัก
ไว้มอบให้กันเท่านั้น
เพราะรักแล้ว
มักจะลืมปัญหา
ไม่ว่าจะทำอะไรก็ดีก็งาม
ก็ดีก็งาม
ก็ดีก็งาม
ทั้งนั้นแหละ
เวลาผ่านไป
อะไรที่มันเคยดูสวยงาม
กลายเป็นคำถาม
เปลี่ยนไปตามโมงยาม
ที่เคยว่าหวาน
คล้ายคล้ายว่ามันเริ่มจาง
ทุกทุกท่าทาง
จะทำอะไรไปก็ขวางตา
มันชินและชา
ชนวนแห่งเวลาก็พา
ให้สองเรา
ต้องแยกทางกันไป
เมื่อรักนั้นชักจะมีปัญหา
ไม่ว่าจะยังทำดีเท่าไร
เท่าไร เท่าไร
ก็ไม่เอา ไม่เอา
ไม่เอา ไม่เอาแล้ว
เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน
ใจก็เปลี่ยนใครก็เปลี่ยน
ไม่เคยมีใคร
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ให้เราเห็นซักหน่อย
ฉันก็เปลี่ยน
เธอก็เปลี่ยน
เราก็เปลี่ยน
โลกก็เปลี่ยนไป
ไม่มีอะไรวุ่นวาย
เสียหายตรงไหน
แม้ว่ารักแล้ว
ต้องช้ำจนเจ็บหัวใจ
ไม่มีสิ่งใดจะหยุด
จะรั้งเอาไว้ได้
โลกเปลี่ยนหมุน
ไปยังไม่หยุดเลย

เป็นธรรมดา
เมื่อวันเวลาผ่านพ้นไป
ภายในจิตใจ
เริ่มมองดูรอบกาย
และอยากจะคว้า
ไว้ตามแต่ใจต้องการ
อะไรที่ดี
อีกวันพลันไม่ดี
มีถมไป
เพียงลองเข้าใจ
ปล่อยมันปลงปลงไป
ไม่มีความรักใด
ไม่เปลี่ยนไปตามวัน
เมื่อรักนั้นชักจะมีปัญหา
ไม่ว่าจะยังทำดีเท่าไหร่
เท่าไร เท่าไร ก็ไม่เอา
ไม่เอา ไม่เอา ไม่เอาแล้ว
เวลาเปลี่ยนคนก็เปลี่ยน
ใจก็เปลี่ยนใครก็เปลี่ยน
ไม่เคยมีใคร
ไม่เคยเปลี่ยนแปลง
ให้เราเห็นซักหน่อย
ฉันก็เปลี่ยน
เธอก็เปลี่ยน
เราก็เปลี่ยน
โลกก็เปลี่ยนไป
ไม่มีอะไรวุ่นวาย
เสียหายตรงไหน
แม้ว่ารักแล้ว
ต้องช้ำจนเจ็บหัวใจ
ไม่มีสิ่งใดจะหยุด
จะรั้งเอาไว้ได้
โลกเปลี่ยนหมุน
ไปยังไม่หยุดเลย
ฟ้าเปลี่ยนหมุนไปก็ไม่หยุด
รักเปลี่ยนหมุนไป
ไม่เคยหยุดเลย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *