เฮือนฮ้อน : สาว สมภาร

Lyric

เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย
.สอยๆ ล่ะพี่น้องฟังสอย
ข่อยสิเว้าค่อยๆ
เรื่องผัวข้อยให้ฟัง.
มื้อนี้ มันล่ะเป็นลายต่าง
เฮ็ดอีหยังมันขวาง
หูตาไปเหม็ด
เบิดอยู่หั่น รถตำตายแนแม้
พะนาอีแม่ คำมันเว้ามันว่า
เว้ากับเฮา ว่าแม้นเว้ากับหมา
น้องจ๊ะน้องจ๋า
จั๊กมันหายไปไส.
เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย
.สอยๆ ล่ะพี่น้องฟังสอย
ข่อยสิเว้าค่อยๆ
เรื่องผัวข่อยล่ะให้ฟัง.
แต่กี้ ว่าแต่อยากได้หยัง
มันล่ะเป็นฟ้าวฝั่ง
แล่นมาหาให้
ได้เลยจ๋าเอาอีกบ่จ๋า
พะนาพะนะ ย่านแต่บ่ถืกใจ
ซิ่นกับเสื้อ มันสิแพงปานได๋
ว่าแต่อยากได้
มันแล่นหาให้เบิ๊ด
เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย

สอยๆ ล่ะพี่น้องฟังสอย
ข่อยสิเว้าค่อยๆ
เรื่องผัวข้อยให้ฟัง.
มื้อนี้ มันล่ะเป็นลายต่าง
เฮ็ดอีหยังมันขวาง
หูตาไปเหม็ด
เบิดอยู่หั่น รถตำตายแนแม้
พะนาอีแม่ คำมันเว้ามันว่า
เว้ากับเฮา ว่าแม้นเว้ากับหมา
น้องจ๊ะน้องจ๋า
จั๊กมันหายไปไส.
เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย
.สอยๆ บ่อยากสอยแล้วจ้า
ให้สอยไปสอยมา
น้ำตาน้อง สิไหล
บอกแนอ้าย สิให้เฮ็ดจังได๋
อ้ายจังสิได้ กลับมาเป็นคือเก่า
เว้าบ่ฮ้าย บ่ไปเลาะเล่น
เซ้าเห็นแลงเห็น
เป็นเวียกเป็นงาน
คือตอนเฮา
เป็นข้าวใหม่ปลามัน
เวียกหลวงเวียกบ้าน
อ้ายหมั่นจนน้องติดใจ
เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย
เฮือนมันฮ้อน นอนบ่ได้
แม่นบ่อ้าย จังอยู่บ่เป็น
ตะเว็นลับเขา เงาหัวกะบ่เห็น
เทียวเลาะเล่น ปานบ่าวส่ำน้อย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *