เกิดมาทั้งที : ไมค์ ภิรมย์พร

Lyric

สลา / สลา & ธีระพงษ์
GMM Grammy

เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี

ผ่านมานานเท่าไหร่
ที่ลมหายใจถูกใช้ไม่คุ้มค่า
หนึ่งวันเท่ากันคือเวลา
ขึ้นอยู่กับว่าจะใช้คุ้มแค่ไหน
โชคดีอยู่ข้างคนสู้
นอนขดนอนคู้จะโชคดีได้ไง
ยืมปากกาฟ้าเขียนที่ใจ
ต้องดีให้ได้ถ้าลมหายใจยังมี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี
ต้องทำดีใช้หนี้เทวดา
ให้ชีวิตเรามา
อยู่โลกโสภาใบนี้
หัวใจไม่ได้มีไว้ท้อ
หากเปิดตากว้างพอ
คนโดนกว่าเรายังมี
ชีวิตเราตัวเราเข้าใจดี
หากลงมือวันนี้
ก็ยังเอาดีได้ทัน
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี

ผ่านโลกมาพอควร
หากทบทวนเรานั้นย่อมรู้ได้
ชีวิตพังยังพอจะซ่อมไหว
เก็บซากความพ่าย
มาก่อไฟเติมฝัน
ปัญหาถ้าเราหนีไม่ออก
ก็ต้องยืนล็อคใจสู้กับมัน
อย่ามัวจมอยู่กับ
ความเจ็บนาน
ทุกอย่างซ่อมทัน
หากหัวใจเราดี
ต้องทำดีใช้หนี้เทวดา
ให้ชีวิตเรามา
อยู่โลกโสภาใบนี้
หัวใจไม่ได้มีไว้ท้อ
หากเปิดตากว้างพอ
คนโดนกว่าเรายังมี
ชีวิตเราตัวเราเข้าใจดี
หากลงมือวันนี้
ก็ยังเอาดีได้ทัน
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ความสำเร็จยังท้าทาย
อย่าหายใจทิ้งฟรี
เกิดมาทั้งที ต้องเอาดีให้ได้
ยามจนอย่าถอดใจ
สู้ไปต้องได้ดี

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *