กางเกง : กางเกง

Lyric

กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรจะใส่กัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรใช้นุ่งกัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่แฟนฉัน
กางเกง กางเกง กางเกง
.บอกหน่อยได้ไหม
เธอต้องการอะไร
บอกหน่อยได้ไหม
ให้ฉันเป็นเพื่อนคู่ใจ
จะติดตามเธอไปทุกแห่ง
ทุกหน ขอเพียง ให้มองฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรจะใส่กัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรใช้นุ่งกัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่แฟนฉัน
กางเกง กางเกง กางเกง
>ถ้าเธอเบื่อขึ้นมา ก็กรุณา..
..ตื่นมาถอดซัก อย่าถอดทิ้ง
ถ้าฉันยังมีความหมาย อยู่
ถ้าเธอถอดทิ้ง ไม่ถอดซัก
ฉันก็คงเสียใจ
แต่ก็จำอะไรไม่ได้ เกี่ยวกับฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรจะใส่กัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรใช้นุ่งกัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่แฟนฉัน
กางเกง กางเกง กางเกง

>ถ้าเธอเบื่อขึ้นมา ก็กรุณา..
..เก็บมันมาถอดซัก
อย่าถอดทิ้ง
ถ้าฉันยังมีความหมาย อยู่
ถ้าเธอถอดทิ้ง ไม่ยอมซัก
ฉันก็คงเสียใจ
แต่ก็จำอะไรไม่ได้ เกี่ยวกับฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรจะใส่กัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรใช้นุ่งกัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่แฟนฉัน
กางเกง กางเกง กางเกง
.บอกหน่อยได้ไหม
เธอต้องการอะไร
บอกหน่อยได้ไหม
ให้ฉันเป็นเพื่อนคู่ใจ
จะติดตามเธอไปทุกแห่ง
ทุกหน ขอเพียง ให้มองฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรจะใส่กัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวที่ไม่ชอบฉัน
.กางเกงเป็นสิ่งจำเป็น
ที่คนทุกคนควรใช้นุ่งกัน
เธอก็ดีทุกอย่าง
แต่เสียอย่างเดียวไม่ใช่แฟนฉัน
กางเกง กางเกง กางเกง
กางเกง กางเกง กางเกง
กางเกง กางเกง กางเกง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *