เด็กปั๊ม : ชัวร์ ชะชะช่า 2

Lyric

ข้อยจาก อีสานมาหลายปี
เข้ามาอยู่ กรุงศรี
วิไล เลิศฟ้า
ทำงานแลก กับเงิน
เลี้ยงชีวา
บริการเพิ่มพลัง
ให้รถรา
คนเขาขานนามว่า
เป็นเด็กปั้ม น้ำมัน
ตื่นแต่เช้า
เพราะกลัวไม่ทัน
ถ้าตื่นสาย เราก็รู้กัน
ค่าแรง งานนั้น
มันสำมะคัญ จริงเออ
แตรรถบีบ
ก็ต้องรีบลุกโกรกกราก
เป็นความลำบาก
ที่ข้อยต้องเจอ
เช้าจนดึก
เงียบ เย็น ยืนเซ่อ
โอ้ละเน้อ
ข้อยมัน ง่วงนอน

แต่งตัว ก็บ่แม่นสำอางค์
ย้อนข้อยบ่มีสตางค์
จับจ่ายถ่ายถอน
ชุดทำงานเด็กปั้ม
นั่นแหละชุดนอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อยยังบ่ ออนซอน
ย้อนข้อยมัน ยังจน
ซิมีไผ มาสนใจเรา
ผู้อับเฉา เราต้องจำทน
เก็บดวงใจจนๆ
มอบเพื่อคนรักจริง
มีรถเก๋งขี่
ก็เข้าทีดีดอก
ข้อยคน บ้านนอก
ซิบ่กล้า แอบอิง
ข้อยจึงต้อง
เฉยดู อยู่นิ่ง
เพราะจนทุกสิ่ง
เลยไม่สุงสิงกับใคร

ข้อยจาก อีสานมาหลายปี
เข้ามาอยู่ กรุงศรี
วิไล เลิศฟ้า
ทำงานแลก กับเงิน
เลี้ยงชีวา
บริการเพิ่มพลัง
ให้รถรา
คนเขาขานนามว่า
เป็นเด็กปั้ม น้ำมัน
ตื่นแต่เช้า
เพราะกลัวไม่ทัน
ถ้าตื่นสาย เราก็รู้กัน
ค่าแรง งานนั้น
มันสำมะคัญ จริงเออ
แตรรถบีบ
ก็ต้องรีบลุกโกรกกราก
เป็นความลำบาก
ที่ข้อยต้องเจอ
เช้าจนดึก
เงียบ เย็น ยืนเซ่อ
โอ้ละเน้อ
ข้อยมัน ง่วงนอน

แต่งตัว ก็บ่แม่นสำอางค์
ย้อนข้อยบ่มีสตางค์
จับจ่ายถ่ายถอน
ชุดทำงานเด็กปั้ม
นั่นแหละชุดนอน
คู่ชม คู่ควง คู่เว้าวอน
ข้อยยังบ่ ออนซอน
ย้อนข้อยมัน ยังจน
ซิมีไผ มาสนใจเรา
ผู้อับเฉา เราต้องจำทน
เก็บดวงใจจนๆ
มอบเพื่อคนรักจริง
มีรถเก๋งขี่
ก็เข้าทีดีดอก
ข้อยคน บ้านนอก
ซิบ่กล้า แอบอิง
ข้อยจึงต้อง
เฉยดู อยู่นิ่ง
เพราะจนทุกสิ่ง
เลยไม่สุงสิงกับใคร

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *