วันนี้ลา : มอส ปฏิภาณ ปฐวิกานต์

Lyric

ถามเรื่อยเลย
ว่ารักหรือเปล่านะ
ได้ยังไง ให้ไปตั้งเยอะเลย
ควรจะโดนทำโทษยังไง
ในเมื่อเธอไม่รู้ใจเรา
อันที่จริงก็รักจะตาย
แต่เธอต้องเจอดี
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ ลา
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
พักสักครู่ก็แล้วกัน
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ ลา
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
พักสักครู่วันนี้ลาป่วย
[บอกมานะรักหรือเปล่า]
[บอกมานะว่ารักหรือเปล่า]
แล้วเป็นไง
ยังงงกันอีกไหม
ไม่เข้าใจ ก็คงต้องพักยาว
ควรจะโดนทำโทษยังไง
ในเมื่อเธอไม่รู้ใจเรา
อันที่จริงก็รักจะตาย
แต่เธอต้องเจอดี
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ ลา
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
พักสักครู่ก็แล้วกัน
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ ลา
วันนี้ไม่รัก วันนี้ไม่รัก
พักสักครู่วันนี้ลาป่วย

[บอกมานะรักหรือเปล่า]
[บอกมานะว่ารักหรือเปล่า]
[บอกมานะรักหรือเปล่า]
[บอกมานะว่ารักหรือเปล่า]
แล้วเป็นไง
ยังงงกันอีกไหม
ไม่เข้าใจ ก็คงต้องพักยาว
ควรจะโดนทำโทษยังไง
ในเมื่อเธอไม่รู้ใจเรา
อันที่จริงก็รักจะตาย
แต่เธอต้องเจอดี
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่ก็แล้วกัน
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่วันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่ก็แล้วกัน
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่วันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่ก็แล้วกัน
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
วันนี้พักวันนี้ลา
วันนี้ไม่รักวันนี้ไม่รัก
พักสักครู่วันนี้ลาป่วย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *