มนุษย์เงินดาวน์ : แสน (นากา)

Lyric

วสุ ห้าวหาญ
GMM Grammy

อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
อยากแช่ปลาทู
ก็ต้องมีตู้เย็นก่อน
โลกมันยิ่งร้อนแช่น้ำกินเย็นใจ
ไปผ่อนตู้เย็นรุ่นที่ประหยัดไฟ
ผ่อน ดีวีดี
มาดูหนังด้วยเป็นไง
แปลงร่างทันใด
กลายเป็นมนุษย์เงินผ่อน
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
ดนตรี..4..Bars

อยากจะมีเธอ
ก็ต้องมีรถเก๋งก่อน
เธอไม่ยอมซ้อนเบาะท้าย
มอเตอร์ไซค์
เธอเป็นคนงาม
มากคนจองหัวใจ
เงินเดือนเราน้อย
แต่ก็คอยไม่ไหว
อยากให้เธอสนใจ
เลยดาวน์เก๋งมานั่งผ่อน
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
ยุคนี้ข่าวเขาว่า
ยุคบริโภคนิยม
ผู้คนซื้อหาสะสม
มาถมกิเลสในใจ
เป็นทาสสื่อโฆษณา
เป็นหนี้ทุกลมหายใจ
จากคนพอดีวันนี้เลยกลาย
มาเป็นมนุษย์เงินผ่อน
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
ดนตรี..16..Bars
14…15…16>>>
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด
อยากได้อะไร
เราก็ดาวน์ดาวน์ ดาวน์
เงินไม่พอจ่ายเขา
เราก็ดาวน์ไปก่อน
อยากได้อะไร
เราก็ใช้เงินผ่อน
ได้เป็นหนี้แน่นอน
ได้ของมาทันใด

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *