YEAH YEAH : วายน็อทเซเว่น

Lyric

..Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
เอาไงเอากัน เป็นไรไป
เราลูกผู้ชายทั้งนั้น
จะเป็นยังไง ก็เป็นกัน
จะไปไหม (Yeah yeah)
ตีรันฟันแทง คือคนจริง
เราวัวกระทิงทั้งแก๊งค์
ใครมาแรงแรง เราไปแรง
จะไปไหม (Yeah yeah)
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
หนังสือหนังหา ตำราเรียน
มันคืออะไรไม่รู้
ไม่มีเวลา ชำเลืองดู
จะไปละ (Yeah yeah)
พ่อแม่พี่น้อง จะเป็นไง
ไม่ต้องใส่ใจทั้งนั้น
พรุ่งนี้เดี๋ยวเขา ไปประกัน
จะไปละ (Yeah yeah)
ตกลงไหม อัดเลยไหม
ตกลงไหม
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
สู้ตาย แบบควายควาย
เป็นลูกผู้ชาย หมาหมา
เสียแรง เกิดกันมา
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
ลากกัน ให้ไปตาย
ไม่รู้อะไรนักหนา
หัวมี แต่แตงขวา
ก็เอาแต่ เย๊เยเย่
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
ดนตรี 4 Bars……
..Yeah yeah,

..Yeah yeah
ตกลงไหม อัดเลยไหม
ตกลงไหม
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
สู้ตาย แบบควายควาย
เป็นลูกผู้ชาย หมาหมา
เสียแรง เกิดกันมา
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
ลากกัน ให้ไปตาย
ไม่รู้อะไรนักหนา
หัวมี แต่แตงขวา
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
สู้ตาย แบบควายควาย
เป็นลูกผู้ชาย หมาหมา
เสียแรง เกิดกันมา
(สู้ มันสู้ มันสู้ มันสู้สู้)
ลากกัน ให้ไปตาย
ไม่รู้อะไรนักหนา
หัวมี แต่แตงขวา
ก็เอาแต่ เย๊เยเย่
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
( Yeah, yeah, yeah )
Yeah yeah,
พ่นชื่อเอาไว้บนกำแพง
แสดงให้คนเขารู้
พ่อแม่พวกนั้นมันคือตู
จะดีไหม
พ่นชื่อไว้แล้วคือคนจริง
คนจริงต้องมีศักดิ์ศรี
ใครไปใครมาเราชวนตี
จะดีไหม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *