รักเธอกับฟักทอง : แบล็คเฮด

Lyric

>>>อีก แล้ว
มาถาม ว่ารักเธอไหม
ไม่ดีเลยนะ เธอ
อีก แล้ว
เธอถาม ว่ารักกันไหม
ไม่ตอบหรอกนะ เธอ
ให้บอกว่ารัก เธอ
รัก เธอรัก เธอ ฉันรัก เธอ
ฉัน เขิน ตาย ไม่พูด หรอก
ให้บอกว่าฟัก ทอง
ฟัก ทองฟัก ทอง และฟัก ทอง
ฉันว่าฟัก ทอง ง่ายกว่า
พอ แล้ว
อย่าทำ มาเซ้ามาซี้
ไม่มีทางพูด หรอก
บอก แล้ว
คำนั้น มันจั๊กกะจี๋
ไม่มีทางพูด หรอก
ให้บอกว่ารัก เธอ
รัก เธอรัก เธอ ฉันรัก เธอ
ฉัน เขิน ตาย ไม่พูด หรอก
ให้บอกว่าฟัก ทอง
ฟัก ทองฟัก ทอง และฟัก ทอง
ให้ฉัน พูดฟัก ทอง จะดี ไหม
ถ้าอยากจะฟัง แค่คำ คำนั้น
ไม่อยากจะฟัง ไอ้คำ คำนี้
ก็อยากจะลอง
แต่มันจั๊ก กะจี๋ นี่
ถ้าอยากจะฟัง ก็ฟังให้ดี
เดี๋ยว จะไม่ได้ยิน
(ฟักทอง)

>>>ถ้าอยากจะฟัง
แค่คำ คำนั้น
ไม่อยากจะฟัง ไอ้คำ คำนี้
ก็อยากจะลอง
แต่มันจั๊ก กะจี๋ นี่
ถ้าอยากจะฟัง ก็ฟังให้ดี
เดี๋ยว จะไม่ได้ยิน
(รักเธอ ฉันก็พูด แล้วไง
แล้วเธอล่ะพอ ใจไหม
ก็แค่ให้ฉัน ได้พูด
เชิญเธอละเก็บเอาไป พิสูจน์
ละว่าไอ้ที่ ฉันพูด
ละน่ะมันจริง แค่ไหน
ส่วนฉัน ฉันคิด ว่าดี
ถ้าฟักทอง ตอนนี้
ละดีกว่า มากมาย
รักจริง ละมันต้องมา จากใจ
ไม่ใช่เอาแต่ พูดไป
ว่ารักเธอ ฟักทอง)
ให้บอกว่ารัก เธอ
รัก เธอรัก เธอ ฉันรัก เธอ
ฉัน เขิน ตาย ไม่พูด หรอก
ให้บอกว่าฟัก ทอง
ฟัก ทองฟัก ทอง และฟัก ทอง
ฉันว่าฟัก ทอง พูดง่าย กว่า
ให้บอกว่ารัก เธอ
รัก เธอรัก เธอ ฉันรัก เธอ
ฉัน เขิน ตาย ไม่พูด หรอก
ให้บอกว่าฟัก ทอง
ฟัก ทองฟัก ทอง และฟัก ทอง
ฉันว่าฟัก ทอง พูดง่าย กว่า
ให้บอกว่ารัก เธอ
รัก เธอรัก เธอ ฉันรัก เธอ
ฉัน เขิน ตาย ไม่พูด หรอก
ให้บอกว่าฟัก ทอง
ฟัก ทองฟัก ทอง และฟัก ทอง
ฉันว่าฟัก ทอง พูดง่าย กว่า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *