ไปโรงเรียนสาย : อนัน อันวา

Lyric

>>>(เฮ้ ทำไมไม่ไปโรงเรียน
ยังมัว ทำตัววิงเวียน
ไปเรียน ไปเรียน ไปเรียน
โก โก โก)
เช้าขึ้นมาเมื่อไหร่
เราก็ต้องไป เรียน
แต่ไม่รู้ ทำไมเธอไม่ตื่น
สายแล้วยังหลับต่อ
จนพ่อแม่มา ยืน
เหนื่อยสมอง
เรื่อง เธอทุก วัน
ไปโรงเรียนก็ไม่ไป
(ไปโรงเรียนไม่ไป)
ไปทีไรก็ไปสาย
(ไปทีไรก็ไปสาย)
ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย
(ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย)
ทำไม่สบายเสียทุกที
(เฮ้ ทำไมไม่ไปโรงเรียน
ยังมัว ทำตัววิงเวียน
ไปเรียน ไปเรียน ไปเรียน
โก โก โก)
ไม่เห็นมีอะไร
มันก็แค่ไป เรียน
อ่านหนังสือ
แป๊บ เดียวก็เล่นต่อ
รู้ไหมเธอไม่ไป
ทำให้ฉันยืน รอ
ก็มันคิด ถึง เธอทุก วัน
ไปโรงเรียนก็ไม่ไป
(ไปโรงเรียนไม่ไป)
ไปทีไรก็ไปสาย
(ไปทีไรก็ไปสาย)
ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย
(ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย)
ทำไม่สบายเสียทุกที
Solo 4 Bars…3…
4…(เฮ้ ทำไมไม่ไปโรงเรียน
ยังมัว ทำตัววิงเวียน
ไปเรียน ไปเรียน ไปเรียน
โก โก โก)
(Go to school
here we go to school
Me and you
here we go to school
Go to school
here we go to school)
Come on, come on,
baby come on
(ไปโรงเรียน ก็ต้องไปโรงเรียน
ไปเลยไป เราจะไปโรงเรียน
เย เย เย)
ไปโรงเรียนก็ไม่ไป
(ไปโรงเรียนไม่ไป)
ไปทีไรก็ไปสาย
(ไปทีไรก็ไปสาย)
ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย
(ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย)
มันเป็นยังไงต้องไปสาย
(ไปทีไรก็ไปสาย)
ไปโรงเรียนก็ไม่ไป
(ไปโรงเรียนไม่ไป)
ไปทีไรก็ไปสาย
(ไปทีไรก็ไปสาย)
ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย
(ไปโรงเรียนเหมือนจะตาย)
ทำไม่สบายเสียทุกที
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เราจะไปโรงเรียน
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เราจะไปโรงเรียน
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เราจะไปโรงเรียน
ไปเลยไป ไปเลยไป
ไปเลยไป เราจะไปโรงเรียน

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *