รักลาหน้าเวที : ระกะแหลม

Lyric

..ละเจ็บปวดทรวง
ดวงใจร้าว
แนมเห็นเขาควงเจ้าเบิ่ง
อ้ายนั่นคิดบ่เถิง
คนที่เคยหมายมั่น
เฮ็ดกันได้น้อลงคอ
หน้าเวทีตำตาอ้าย
เฮ็ดให้ใจของอ้ายสั่น
แทบวางไมค์บ่ทัน
ย่านน้ำตามันไหลย่อย
คนที่เคยฮักกันน้อ ฮักกัน
ขี้ใส่ใจของอ้ายแท้

เจ้าควงใครมา
ต่อหน้าต่อตาเห็น ๆ
ทำพี่เสียเส้น
เหมือนตัวพี่เป็นเกาเหลา
เพราะเส้นไม่มี
คนดีจึงเมินหน้าเรา
เจ็บปวดไม่เบา
ควงเขามาเย้ยทำไม
.ใคร ๆ อิจฉา
จ๊ะจ๋าเคียงคู่จู๋จี๋
อีหยังกันนี่
บ่มีท่าทีเอียงอาย
เป็นความบังเอิญ
หรือเดินมาเพราะจงใจ
เกิดความสงสัย
ทรามวัยนั้นเริ่มฉายแวว
.มาเห็นแล้ว เห็นแล้ว
มันฟ้อนบ่แจ๋วลำไม่เข้าท่า
มาเห็นแล้ว
มันฟ้อนบ่แจ๋วลำไม่เข้าท่า
อิจฉาคู่นั้นละคันแข่วบ่เซา
ลำบ่จ้าวหย่าวบ่เป็นกลอน
ตอนออกมาท่าดีเอาฮ้าย
เห็นเขาใกล้หัวใจพังมุ่น
เทิงสูนพองแค้น
ละแฟนอ้ายซางเป็น
.ได้เห็นเต็มตา
อยู่หน้าเวทีพี่มอง
ดูเขากับน้อง
ไม่มีท่าทีเกรงใจ
พี่เป็นหมอลำ
ก็ช้ำเป็นเหมือนใคร ๆ
ผู้ชมมากมาย
ตัดใจเราศิลปิน
.เริ่มวินเสียงกลอง
เมื่อมองเห็นเจ้าจู๋จี๋
สองหูของพี่
ดนตรีเริ่มไม่ได้ยิน
ควบคุมจิตใจ
อะไรไม่ได้ยุพิน
น้ำตาเริ่มริน
รดดินเขาสิ้นรักเรา
.เฮาปานบ้า ปานบ้า
บ่เห็นกับตาบ่กล้าเคืองขุ่น
เฮาปานบ้า
บ่เห็นกับตาบ่กล้าเคืองขุ่น
เทิงสูนพองเศร้า
ละเมาเซิ่งพองเซ
มุ่นเอ้เล่ผมเป้เคยหวัง
นางเอ้ยนางซางทำน้อเจ้า
คำวอนเว้ารอขอมื้อแต่ง
เสียแฮงฮักแท้สิไปแก้ละบ่อนใด๋
.พี่ต้องทำใจ
อวยชัยให้เธอโชคดี
ให้ลืมรักพี่
คืนนี้หมดความสำคัญ
ถึงพี่ลำเค็ญ
ถือเป็นทางผ่านจอมขวัญ
สัญญาเรานั้น
ให้มันจบสิ้นกันที
.จงลืมสัญญาก่อนกี้
จงลืมสัญญาก่อนกี้
คนมีฮ้อยใจหลายเหล่า
กับเขาควงเอาเพิ่นเย้ย
เคยเว้าเจ้าห่างลา
วาสนาหมอลำซำนี่
คงบ่มีฮักจริงหวังแต่ง
คือบทแสดงเพิ่นเขียนไว้
มันเขียนได้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *