ไม่ได้ดั่งใจ : นัท มีเรีย

Lyric

>>> ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะพาน ให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำไม เป็นคนอย่างเนี๊ย

>>> ดูเขาทำกับเราสิ
แน่ะดูเขาทำกับเรา สิเธอ
….ดูเขาพูดกับเราสิ
แน่ะดูเขาพูดกับเรา สิเธอ
….ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย

>>> คนที่รอก็นั่งรอ
คน ที่รอก็รอ กันไป
….คนที่งงก็ยิ่งงง
เดิน ไม่ตรงเลยหลง ไปไกล
….ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย
ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย

>>> คนที่รอก็นั่งรอ
คน ที่รอก็รอ กันไป
….คนที่งงก็ยิ่งงง
เดิน ไม่ตรงเลยหลง ไปไกล
….ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย
ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย
ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะพาน ให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำไม เป็นคนอย่างเนี๊ย
ไม่ ได้ดั่งใจ
ไม่ทำอะไรซะที
สะ พานให้เดินก็มี
ข้าม มาก็ยังไม่ถูก
ไม่ ได้ดั่งใจ
จะทำอะไรก็ทำ
บอก กันเท่าไหร่ไม่จำ
ทำ ไมเป็นคนอย่างเนี๊ย

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *